Zadzwonią ankieterzy

Aktualności

Od 12 do 31 stycznia 2024 roku w całej Polsce  prowadzone jest badanie GUS „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”. Do wylosowanych osób mogą zadzwonić ankieterzy. Badanie ma dostarczyć informacje o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w gospodarstwach rolnych w minionym półroczu oraz bieżącą, a także jaką prognozują w pierwszym półroczu 2024 r.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania mogą udzielić  informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15stycznia 2024r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w gospodarstwach rolnych w minionym półroczu oraz bieżącą, a także jaką prognozują w pierwszym półroczu 2024 r.Dodatkowo, w tej edycji badania zostanie przeprowadzony pilotaż dotyczący cez zakupu i dzierżawy gruntów.

Zakres danych zbieranych w badaniu można zobaczyć na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/25#!study2

Wszystkie odpowiedzi udzielane w badaniu będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne.

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera,można skontaktować się z  infolinią statystyczną :tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego w danym województwie.Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  także na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Wyniki badania zostaną opublikowane  na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *