Granty Kraina Rawki

Aktualności Dotacje i konkursy ŁÓDZKIE

Koła gospodyń wiejskich  mające siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości od 1000 do 5000 tys. zł.

Nabór w ramach działania „Granty Kraina Rawki” odbędzie się w dniach  22 stycznia do 2 lutego 2024 roku. 

Zgodnie z regulaminem dofinansowane mogą zostać następujące  działania:

– organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”, innych niż szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

–  organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,

– promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

– promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

–  rozwój ogólnodostępnej infrastruktury na terenie LGD „Kraina Rawki”,

–  wyposażenie Beneficjentów w niezbędny do ich działalności sprzęt, urządzenia, akcesoria itp.,

– działania na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych,

– działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Żelechlinek – 10 900 zł, Gmina Wiskitki 10 500 zł, dla pozostałych gmin tj., Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Kowiesy, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów i Gmina Sadkowice wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Należy zapoznać się regulaminem i nie zapomnieć o załącznikach do wniosku:

Organizatorem naboru wniosków jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *