Warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie

“Formalno-prawne aspekty prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich” to tytuł warsztatów, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Opocznie. Wzięło w nim udział około 60 kobiet zrzeszonych w kołach trzech powiatów – piotrkowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. Organizatorem spotkania był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. – Ustawodawca pomyślał, żeby papierologia była jak najmniejsza, jednak ona jest, wszystko musi być prowadzone z przepisami podatkowymi. Nie jest to jednak takie trudne […]

Czytaj dalej