Integracja i wymiana doświadczeń

Aktualności ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kilkadziesiąt kół gospodyń wiejskich z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w spotkaniu podmiotów ekonomii społecznej, które odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich był partnerem wydarzenia.

Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas jego trwania rozstrzygnięty został konkurs „Ekonomia społeczna łączy i wspiera”, w którym nagrodzono 52 podmioty ekonomii społecznej w pięciu kategoriach: stoisko podmiotu ekonomii społecznej, logo podmiotu ekonomii społecznej, inicjatywy zrealizowane na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z innymi instytucjami na rzecz społeczności lokalnej, działania zrealizowane na rzecz promocji gminy i/lub regionu.Grono laureatów licznie reprezentowały Kola Gospodyń Wiejskich.

Na spotkaniu KGW mogły zaprezentować swoją działalność i wziąć udział w warsztatach. W finale przedstawicielki i przedstawiciele kół porwali uczestników wydarzenia do tańca. – Takie spotkania są niezwykle cenne, dają możliwość budowania więzi oraz wymiany doświadczeń. Nie mogło nas tu zabraknąć – mówi Katarzyna Korus, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedsięwzięcie „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego” finansowane jest w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” z funduszy Unii Europejskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *