Masz Głos. Rekordowa liczba chętnych

Aktualności

Zakończyła się rekrutacja do tegorocznej edycji akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Chęć udziału zgłosiło 356 organizacji społecznych i grup nieformalnych, Fundacja zaprosiła do współpracy 183 spośród nich. Wśród laureatów ubiegłorocznej edycji znalazły się KGW.

Zdobywczynią tytułu „Super Samorząd 2023” w akcji Masz Głos Fundacji Batorego została Dorota Mirowska, sołtyska wsi Dobra, członkini Koła Gospodyń Wiejskich Dobrowianki wspierana przez władze gminy Sędziejowice. Laureatami nagrody Super Głos 2023zostali Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłowoza remont i doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej oraz sołtys Łukasz Śmietanko i Koło Gospodyń Wiejskich w Pajtunachza stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców.Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za KGW startujące w edycji 2024. Przypomnijmy, że Akcja Masz Głos skierowana jest do wszystkich, którzy chcą działać lokalnie. Wspiera organizacje społeczne i grupy nieformalne z całej Polski, doradzając im jak zmieniać najbliższe otoczenie, współpracować z władzami i angażować innych do działania. Uczestnicy przeszli dwuetapową rekrutację. Ważnymi elementami weryfikującymi były: pomysł na działanie, gotowość współpracy z władzą samorządową i innymi mieszkańcami przy realizacji inicjatywy społecznej, niepełnienie funkcji radnego/radnej czy innej we władzach samorządowych, a w tym roku dodatkowo – z racji wyborów samorządowych – niekandydowanie żadnego z członków organizacji. Najwięcej uczestników akcji wywodzi się z województw: mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego. Licznie reprezentowane są też województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, zachodniopomorskie. W gronie uczestników oprócz grup nieformalnych znalazły się: sołectwa, koła gospodyń wiejskich, wspólnoty mieszkaniowe, ochotnicze straże pożarne.

Więcej informacji na stronie :https://www.maszglos.pl/aktualnosci/wyniki-rekrutacji-do-edycji-2024/

Źródło: https://www.maszglos.pl/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *