Mazowsze Lokalnie. Można aplikować

Aktualności Dotacje i konkursy MAZOWIECKIE

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Mazowsze Lokalnie 2024 skierowany do młodych organizacji pozarządowych. Aplikować można do 27 marca.

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Konkurs Mazowsze Lokalnie podzielony jest na dwie odrębne ścieżki:

  • inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, tj. projekty realizowane przez młode organizacje, nieformalne i samopomocowe grupy obywatelskie, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.
  • rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in.: zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy; częściowe finansowanie kosztów osobowych lub usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12-miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji.

Wnioski konkursowe należy składać do 27 marca 2024 roku do godz. 15:00 za pomocą generatora online.Po wejściu na stronę www.generator.mazowszelokalnie.pl/fiszka, należy wybrać ścieżkę konkursową (Inicjatywy oddolne albo Rozwój organizacji) – wtedy otworzy się odpowiedni formularz.

Przed złożeniem wniosku koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem konkusu: https://mazowszelokalnie.pl/wp-content/uploads/2024/02/Regulamin_ML_2024-luty-2024.pdf

Mazowsze Lokalnie jest programem, który powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Program realizowany jest w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Uwaga! Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji, np. do ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-) nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto roczny budżet takich organizacji nie może przekraczać 50 tys. zł .

Źródło: https://mazowszelokalnie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *