Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji

Aktualności Reklama

Od 2021 roku Powiat Krakowski organizuje autorski otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”, którego głównym celem jest  upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej poprzez zakup strojów ludowych. Celami konkursu są również zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sztuki oraz uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

W ramach konkursu dofinansowane są zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy w tym promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz organizacja wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją działalności kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu krakowskiego np. spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów.

W 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu udzielono 22 dotacji na kwotę 119.875 zł.

W 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu udzielono 11 dotacji na kwotę 96 144 zł.

W 2023 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu udzielono 19 dotacji na kwotę 160 000 zł.

Od początku istnienia tego konkursu na realizacje zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji” przeznaczono łącznie 376 019 zł.

Ponadto Powiat Krakowski stale wspiera inicjatywy, rozwija współpracę i promuje działalność Kół Gospodyń Wiejskich poprzez takie formy wsparcia jak np.:

  • publikacja kalendarzy „Koła Gospodyń Wiejskich prezentują atrakcje turystyczne powiatu krakowskiego” i „Zabytki Powiatu Krakowskiego – Okiem KGW” – poprzedzone sesjami zdjęciowymi,
  • patronaty starosty krakowskiego dla inicjatyw realizowanych przez KGW,
  • współpraca w organizacji imprez promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatu Krakowskiego, Rodzinny Piknik Integracyjno-Edukacyjny przy Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Inauguracja sezonu turystycznego w powiecie krakowskim „Bezpiecznie na szlakach” i wiele innych.

W styczniu 2024 roku ogłoszony został czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”.

Środki zarezerwowane w budżecie Powiatu Krakowskiego na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu wynoszą ogółem 160 000 zł.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *