OTWARTE IGRZYSKA SPORTOWE WOJ. POMORSKIEGO LZS

Aktualności ŚWIĘTOKRZYSKIE

REGULAMIN VIII WOJEWÓDZKICH IGRZYSK SPORTOWYCH LZS

O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DĘBNICA, RYCHNOWY – GMINA CZŁUCHÓW,

2 CZERWCA 2024r.

 1. CELE
 2. Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców wsi i małych miasteczek
   woj. pomorskiego,
 3. Integracja mieszkańców Województwa Pomorskiego,
 4. Wyłonienie najbardziej usportowionego samorządu w Województwie Pomorskim,
 5. Wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na XXVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które odbędą się pod koniec sierpnia  2024 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
 6. Promocja dorobku sportowców wiejskich spod znaku LZS,
 7. Edukacja zachowań „Fair Play” w czasie rywalizacji sportowej,
 8. Promocja aktywnej turystyki – poznawanie różnych subregionów Pomorza.
 • ORGANIZATORZY
 • Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku,
 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
 • Urząd Gminy w Człuchowie,
 • Uczniowski Klub Sportowy Lider Rychnowy
 • Uczniowski Klub Sportowy Wiking Rychnowy
 • Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Człuchów,
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie,
 • Pomorski Związek Piłki Nożnej,
 • Sołectwo Dębnica
 • Związek Gmin Pomorskich
 • Samorządy biorące udział w Igrzyskach
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Człuchów
 • Szkoła Podstawowa w Rychnowach
 • Muzeum Sportu Wiejskiego
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. PATRONAT HONOROWY

 • Marszałek Województwa Pomorskiego,
 • Prezes Krajowego Zrzeszenia LZS,
 • Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS,
 • Starosta Powiatu Człuchowskiego,
 • Wójt Gminy Człuchów,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. PATRONAT MEDIALNY

 • Dziennik Bałtycki,
 • Zawsze Pomorze
 • Radio Gdańsk,
 • TVP 3 Gdańsk
 • Radio Głos
 • Radio Weekend
 • Kaszuby24pl.

5. TERMIN I MIEJSCE

 1. VIII Igrzyska Województwa PomorskiegoLudowychZespołów Sportowych  odbędą się 02.06.2023r. (niedziela)w obiekcie sportowym w Dębnicy (Dębnica 72, 77-300 Człuchów)w Gminie Człuchów oraz (tenis stołowy) na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rychnowach (Rychnowy 5, 77-300 Człuchów).
 2. Początek zmagań sportowych:

– godz. 10.00 na hali sportowej w Rychnowach rozpoczynają się konkurencje tenisa stołowego.

– godz. 10.00 rozpoczęcie zmagań na terenie obiektu sportowego w Dębnicy.

 • Igrzyska odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i ilość zgłoszonych reprezentacji gminnych oraz zgłoszeń indywidualnych.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI

 • Uzależniony jest od specyfikacji konkurencji, ilości drużyn i zawodników biorących udział w Igrzyskach.

7. UCZESTNICTWO – ZAPISY

Przed startem w zawodach wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 czerwca 2024 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie mają prawa wystartować w zawodach.

Zgłoszenia reprezentacji całych samorządów:

Do dnia 28majaz podaniem imion i nazwisk uczestników do danych konkurencji. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) całych reprezentacji musi być podpisany i opieczętowany pieczątką Urzędu Gminy/ Miasta

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy:m.gibczynski@yahoo.comDane do kontaktu: Maciej Gibczyński, tel: 882 023 576

Warunkiem zapisu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem zapłaty

Jeśli samorząd zgłasza całą reprezentację – wnosi jednorazową opłatę 1000,00 zł (może zgłosić reprezentację, która liczy do 60 osób).

Zgłoszenia indywidualne drużyn i zawodników do pojedynczych dyscyplin:

Do 28 maja włącznie:

Zapisy na tenis stołowy na adres mailowy:tomiki7@interia.pl

 1. Tomasz Mikołajczyk, tel: 605 967 546

Warunkiem udziału jest zgłoszenie imienne udziału z podaniem: imienia, nazwiska, kategorii wiekowej, gmina/miasto na adres:

 • Zapisy na bieg przełajowy „BYCZA PIĄTKA” z pośrednictwem strony internetowej:

www.elektronicznezapisy.pl

W celu zapisania się na biegi należy wybrać z listy „ VIII Pomorskie Igrzyska LZS”
w Dębnicy  -Wpłaty online

Dane do kontaktu: Grzegorz Dorszyński, tel. 692 807 904

Dane do kontaktu: Maciej Gibczyński, tel: 882 023 576

Warunkiem zapisu jest mailowe przesłanie informacji zawierającej dyscyplinę sportu wraz z imieniem, nazwiskiem i wiekiem zawodnika. Do wiadomości należy załączyć potwierdzenie zapłaty.

Zawodnicy biorący udział w konkurencjach indywidualnych – 25zł od zawodnika .

8. DYSCYPLINY I KONKURENCJE

 1. Zespołowe Mistrzostwa Pomorza LZS
 2. Piłka nożna mężczyzn – (8 zawodników –  4 + bramkarz + 3 rezerwowych)
 3. Koszykówka kobiet – (3 zawodniczki + 1 rezerwowa)
 4. Koszykówka mężczyzn – (3 zawodników + 1 rezerwowy)
 5. Siatkówka 3-osobowa kobiet + rezerwowa (4 zawodniczki)
 6. Siatkówka 3-osobowa mężczyzn + rezerwowy (4 zawodników)
 7. Przeciąganie liny kobiet – (drużyny 5 osobowe) – obuwie miękkie bez rękawic
 8. Przeciąganie liny mężczyzn – (drużyny 5 osobowe), obuwie miękkie bez rękawic

Nie ma możliwości wymieniać zawodników/-ek podczas konkursów. W przypadku kontuzji drużyna staruje w mniejszym składzie licząc na rywalizację fair play przeciwników, którzy będą mogli wycofać jedną z osób ze swej drużyny, co miało miejsce w latach poprzednich.

 • Konkurs dla reprezentacjiOchotniczych Straży Pożarnych (4-osobowe) – BOJÓWKA
   Z HYDRONETKĄ: (mogą być drużyny mieszane), drużyna w podziale na 2-os. zespoły (roty) bierze udział równocześnie na 2 równoległych torach. Roty po sygnale gwizdkiem, biegną do przygotowanych hydronetek (60 m ), pokonując przeszkodę w postaci kładki (długość 2 m, szerokość 0,20 m, wysokość 0,35m), znajdującej się na 15-tym metrze toru. Kładkę muszą pokonać wszyscy zawodnicy. Aby wejść i opuścić kładkę, nie można przekroczyć (ani dotknąć) wyznaczonej linii, znajdującej się bezpośrednio przed oraz
  za kładką.  Pierwsi uczestnicy chwytają prądownicę, wyjmująwęże z kieszeni hydronetek
  i udają się w kierunku linii – oznaczającej stanowisko prądowników, której nie mogą dotknąć żadną częścią ciała i sprzętu. Drudzy zawodnicy pompują wodę do czasu wykonania zadania. Zadaniem zawodników jest napełnienie 5 litrami wody tarcz nalewowych. Zakończenie nalewania potwierdza sygnał dźwiękowy i świetlny. Zakończenie liczenia czasu następuje po wykonaniu zadania przez oba zespoły (roty) stanowiące jedną drużynę. W momencie kiedy jeden z zespołów (roty) zakończy zadanie jako pierwszy, może pomóc uzupełniać brakującą wodę w tarczy nalewowej równoległego zespołu (roty) wyłącznie korzystając z obsługiwanej przez siebie hydronetki, nie przekraczając wyznaczonego miejsca. Za każde nieregulaminowe wykonanie zadania doliczane są 3 sek. Uczestnicy startują w rywalizacji w pełnym umundurowaniu bojowym typu NOMEX. (buty, ubranie, hełm).
 • Trójbój dla Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich:

(3-osobowe) – panie oddają po 5 rzutów  – pierwsza – ringo z odległości 2 metrów
na palik o wysokości 50 cm, druga piłką kałczukową do wiadra z 3 metrów, trzecia – woreczkiem do kółka hula hop z odległości – 4 metrów. Suma punktów decyduje
o zajętym miejscu – każdy celny rzut – to 1 punkt.

 • Rzuty woreczkami dla Seniorów:

(4-osobowe – 2 panie, 2 panów z kategorii 60+) – każdy senior/-ka oddaje 5 rzutów woreczkiem – można wybrać odległość 5,6,7, metrów odpowiednio punktowanych – 1,2,3 punkty. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu grupy seniorów. Woreczki, które trafią na obręcz kół hula – hop będą zaliczane do punktacji.

Harmonogramy poszczególnych dyscyplin sportu uzależnione będą od ilości drużyn
i zawodników, które zgłoszą się do rywalizacji w danej dyscyplinie. Planowane są rozgrywki grupowe, a następnie o miejsca w systemie pucharowym.

 • Indywidualne Mistrzostwa Pomorza LZS
 • Wyciskanie ciężarka

Panowie –ciężarek o wadze 17,5 kg, lewa lub prawa ręka – pozycja siedząca (na krześle). Dwie kategorie wagowe: do 85 kg oraz powyżej 85 kg.

Panie –ciężarek o wadze 10 kglewa lub prawa ręka – pozycja siedząca (na krześle).

Dwie kategorie wagowe: do 70 kg i powyżej 70 kg

(będzie ważenie zawodników/-ek)

 • Konkurs strzelecki dla radnych – strzały na bramkę do unihokeja z odległości
  10 metrów – 5 uderzeń.
 • Konkurs rzutowy dla burmistrzów/wójtów, (może wystąpić : z-ca wójta/burmistrza, sekretarz lub skarbnik gminy/miasta) – rzut podkową do celu – 5 rzutów na palik
  o wysokości 50 cm – możliwość uzyskania 10, 3 i 1 punktu(10 kiedy podkowa po rzucie zostanie na paliku, 3 kiedy dotknie palik i upadnie w kwadracie mniejszym, 1 kiedy dotknie palika i upadnie/zostanie w kwadracie większym. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.
 • Skakanka dla działaczy sportowych LZS –  zawodnik/-czka płeć dowolna– konkurs przeskoków przez skakankę w przód dowolną techniką – w czasie 30 sekund!
 • Rzut ringo dla Sołtysów na paliki w kształcie  krzyżaka z palikami o wysokości ok 15 cm
   z odległości 3 m.
 • Dojenie sztucznej krowy dla kobiet – członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

Zawodniczki mają za zadanie wydojenie krowy w ciągu 1 minuty. Ilość „mleka” decydować będzie o zajętym miejscu.

 • Rzuty gumowcem– startują zespoły 2-osobowe (kobieta i mężczyzna) oddają po 2 rzuty,
  z których dłuższebędąbrane pod uwagę. Suma długości dłuższych rzutów będzie decydowała o zajętym miejscu.
 • Hobby Horse –startują zespoły 2 osobowe (najpierw kobieta następnie mężczyzna). Oboje uczestników kolejno pokonujedystans 100 metrów na czas. Podczas biegu uczestnicypokonują4 przeszkody konne (wys. 50 cm)i1 przeszkodę (wys. 60 cm). Podczas biegu uczestnicytrzymają między nogami zabawkę Hobby horse- głowę konia na kiju (zapewniają organizatorzy).Czas osiągnięty przez uczestników zespołu sumuje się. Suma wyników decyduje o zajętym miejscu. W przypadku strącenia przeszkody, zawodnik otrzymuje punkty karne (5 sek.).

W PRZYPADKU REMISÓW – TAKICH SAMYCH WYNIKÓW W DYSCYPLINACH DRUŻYNOWYCH BĄDŹ KONKURSACH INDYWIDUALNYCH ORGANIZATOR STOSUJE DOGRYWKĘ ALE PRZEPIS DOTYCZY TYLKO MIEJSC NA PODIUM!

 • Tenis stołowy – zawodnicy/-czkirywalizująw kategoriach  18-49 lat (1975 i młodsi) oraz 50+ (rocznik 1974 i starsi) z podziałem na kat. kobiet i mężczyzn.

RYWALIZACJA ODBYWA SIĘ NA HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCHNOWACH (Rychnowy 5, 77-300 Człuchów).

Warunkiem udziału jest zgłoszenie imienne udziału z podaniem:imienia, nazwiska, kategorii wiekowej, gmina/miasto na adres tomiki7@interia.pl do dnia 28.05.2024.

i wpłata wpisowego 25zł/os – na konto UKS WIKING RYCHNOWY, Rychnowy 5, 77-300 Człuchów, nr: 74 9326 0006 0012 2627 2000 0020. 

Wszelkich informacji ds. tenisa stołowego udziela – Tomasz Mikołajczak – tel: 605-967-546.

Zawody rozegrane zostanąna 12-14 stołach. Losowanie zawodników z jednego klubu w miarę możliwości jak najdalej od siebie. Zawody poprowadzą dwaj sędziowie z Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W dniu zawodów organizator prosi o okazanie dowodu wpłaty – przelewu (może być zdjęcie)

 1. Bieg przełajowy „BYCZA PIĄTKA”

KLASYFIKACJA GENERALNA MIEJSC 1-3 KOBIET I MĘŻCZYZN   oraz kat. wiekowe

– 18 lat – 29 lat

– 30 lat – 39 lat

– 40 lat – 49 lat

– 50 lat – 59 lat 

– 60+

START BIEGU GODZINA 14.00

 1. Ze względu na to, że trasa wiedzie drogami publicznymi, należy spodziewać się ruchu uczestników igrzysk po trasie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, miejsca startu Imprezy, programu imprezy oraz bez podania przyczyny odwołania, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora informacji na stronie wydarzenia. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 2. Nawierzchnia na trasie biegu ma zróżnicowaną strukturę
 3. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący  1 godz.
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą w limicie lub zrezygnują z dokończenia trasy zobowiązani są do opuszczenia jej i do zdjęcia numeru startowego.
 5. Pomiar czasu na Imprezie zostanie wykonany przez firmę elektronicznezapisy. Wyniki biegu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony portalu społecznościowego Facebook i strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
 6. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 czerwca 2024 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie mają prawa wystartować w biegu!!!

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia i wpłaty online podczas zapisu przez platformę www.elektronicznezapisy.pl

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.
1 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.Wprowadza się limit startujących – 200 osób, które wpłaciło opłatę startową

 • Opłata startowa  wynosi 25zł do 28.05.2024. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzymuje:  numer startowy i agrafki, (pozostałe jak pakiet wszystkich uczestników Igrzysk LZS)

 • Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu rozgrywania igrzysk.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Pobranie numeru startowego oznacza, że Uczestnik akceptuje regulamin biegu. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Do klasyfikacji generalnej Igrzysk punktuje najwyżej sklasyfikowany zawodnik/-czka z kat. OPEN.
 1.  WIEK UCZESTNIKÓW / WARUNKI UCZESTNICTWA/KLASYFIKACJA

Zespoły w konkurencjach drużynowych startują w jednolitych strojach.

W igrzyskach uczestniczyć mogą jedynie zawodnicy pełnoletni
– decyduje rocznik 2006 i starsi!!Każdy uczestnik może stratować maksymalnie w 2 konkurencjach!! Z wyjątkiem tenisistów stołowych, którzy rywalizują tylko w swojej dyscyplinie w SP w Rychnowach

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 1. Za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych zawodnicy będą zdobywali punkty dla reprezentowanej gminy/miasta.  Do punktacji drużynowej zaliczane będą punkty najlepszej drużyny, bądź najlepszego zawodnika z danej konkurencji.
 • Konkurencje Drużynowe:

Punktacja za zajęte miejsce: I – 20pkt., II – 18pkt., III – 16pkt., IV – 14 pkt., V – 12pkt., VI – 10pkt., VII – 8 pkt., VIII – 6 pkt., IX – 4 pkt., X – 2 pkt., XI i kolejne po 1 pkt.

 • Konkurencje Indywidualne:

W konkurencjach indywidualnych przyznawane będą punkty za zajęcie miejsc odpowiednio:
Punktacja za zajęte miejsce:: I – 10pkt., II – 8 pkt., III – 7 pkt., IV – 6pkt., V – 5 pkt., VI – 4pkt.,VII – 3, VIII – 2pkt.,IX i kolejne po 1 punkcie.

11. NAGRODY

 • W każdej dyscyplinie indywidualnej i konkurencjach drużynowych, zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody
  i upominki zgodnie z możliwościami finansowymi organizatorów.
 • 10 NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANYCH reprezentacji gminy/miasta otrzyma pamiątkowe puchary oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego, natomiast za miejsca zajęte w końcowej klasyfikacji igrzysk – zgodnie z możliwościami finansowymi organizatorów.

12. PAKIET STARTOWY ZAWODNIKA

 • ciepły posiłek turystyczny – zupa
 • woda
 • pamiątkowy medal za udział w VIII Wojewódzkich Igrzyskach LZS
 • trofea i nagrody rzeczowe dla najlepszych
 • ubezpieczenie OC i NNW
 • los do losowania nagród niespodzianek w czasie trwania Igrzysk
 • opieka medyczna

13. HARMONOGRAM

Niedziela, 02.06.2023 r.

 • 08:30- 10.00  praca biura zawodów – wydawanie pakietów, potwierdzanie list obecności,
 • 10:00 – rozpoczęcie rozgrywek w tenisie stołowym, w Rychnowach,
 • 10.00- rozpoczęcie meczy piłki nożnej mężczyzn,
 • 10.00 – rozpoczęcie meczy koszykówki kobiet i mężczyzn,
 • 10.00 – rozpoczęcie meczy siatkówki kobiet i mężczyzn,
 • 10.30 – konkurs dla wójtów – włodarzy Gmin/Miast
 • 10.45- dojenie krowy dla gospodyń z KGW
 • 11.00 – trójbój KGW
 • 11.30 – konkurs Hobby horse
 • 11.30 – konkurs dla sołtysów
 • 11.45- konkurs dla radnych
 • 12.15 – skakanka dla działaczy LZS
 • 12:30-konkurs rzutów gumowcem
 • 12:45 – konkurs „bojówka z hydronetką dla OSP
 • 13.15 – przerwa za zmaganiach sportowych UROCZYSTE OTWARCIE IGRZYSK
  Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI – PODSUMOWANIE RYWALIZACJI  SMAORZÓDÓW GMINNYCH I MIEJSKICH W KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONY SAMORZĄD LZS za2023 ROKU
 • 13.45 – konkurs dla seniorów
 • 14.00 – BYCZA PIĄTKA
 • 14.15 – wyciskanie ciężarka o wadze 17,5 kg mężczyzn i 10 kg kobiet
 • 15.00- przeciąganie liny kobiet i mężczyzn
 • 16.30-losowanie nagród niespodzianek, wręczenie nagród, medali, pucharów
  w konkurencjach indywidualnych i drużynowych oraz klasyfikacji generalnej samorządów
 • 17.00  – zamknięcie Pomorskich Igrzysk LZS.

14. OPŁATY WPISOWE

 1. Drużyny – reprezentacje gmin/miast, które zgłaszają akces udziału reprezentacji
  w Igrzyskach samorządowych wnoszą jedną opłatę – 1000 zł wraz ze zgłoszeniem całej reprezentacji – max 60 osób
 2. Zawodnicy biorący udział w konkurencjach indywidualnych – 25zł od zawodnika
KONKURENCJE
Drużynowe
ILOŚĆ UCZESTNIKÓWOPŁATA (zł)TERMIN
Piłka Nożna M8200Do 28.05.2024
Koszykówka K4100Do 28.05.2024
Koszykówka M4100Do 28.05.2024
Siatkówka na trawie K4100Do 28.05.2024
Siatkówka na trawie M4100Do 28.05.2024
Przeciąganie liny K5125Do 28.05.2024
Przeciąganie liny M5125Do 28.05.2024
Drużyny OSP4100Do 28.05.2024
KGW375Do 28.05.2024
Seniorzy (2xM+2xK)4100Do 28.05.2024
Hobby Horse250Do 28.05.2024
Rzut gumowcem250Do 28.05.2024
KONKURENCJE IndywidualneILOŚĆ UCZESTNIKÓWOPŁATA (zł)TERMIN
Wyciskanie ciężarka K1 os. w kat. wagowej25Do 28.05.2024
Wyciskanie ciężarka M1 os. w kat. wagowej25Do 28.05.2024
Konkurs strzelecki dla radnych – strzały na bramkę125Do 28.05.2024
Konkurs rzutowy dla burmistrzów/wójtów125Do 28.05.2024
Skakanka dla działaczy LZS125Do 28.05.2024
Rzut ringo dla sołtysów125Do 28.05.2024
Dojenie sztucznej krowy KDowolna25 / os.Do 28.05.2024
Tenis stołowyDowolna25 / os.Do 28.05.2024 na konto UKS Wiking Rychnowy
Bieg przełajowy – Bycza PiątkaDowolna25 / os.Do 28.05.2024 www.elektornicznezapisy.pl

WPŁATY TENIS STOŁOWY

25zł/os na konto bankowe:

UKS WIKING RYCHNOWY

Konto 74 9326 0006 0012 2627 2000 0020

TYTUŁEM: VIII Igrzyska LZS + imię i nazwisko zawodnika

WPŁATY „BYCZA PIĄTKA”:

Wpłaty online podczas zapisu przez platformę: www.elektronicznezapisy.pl

WPŁATY DO UDZIAŁU W POZOSTAŁYCH KONKURENCJACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH:

25zł/os

1000/ drużyna

na konto bankowe: POMORSKIE ZRZESZENIE LZS 25 1160 2202 0000 0000 5054 6084

TYTUŁEM: VIII Igrzyska LZS + nazwa gminy/ drużyny (w przypadku drużyny) imię i nazwisko zawodnika/ów (w przypadku zgłoszenia indywidualnego) + DYSCYPLINA

15.KONTAKT:

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Pomorskich Igrzysk LZS udzielają:

 1. TENIS STOŁOWY –  Tomasz Mikołajczak – tel. 605 967 546 tomiki7@interia.pl
 • POZOSTAŁE KONKURENCJE IGRZYSK – MACIEJ GIBCZYŃSKI – UKS Lider
  w Rychnowach – tel. 882 023 576  m.gibczynski@yahoo.com
 • Z ramienia Urzędu Gminy w Człuchowie – AGNIESZKA KUHN – a.kuhn@ugczluchow.pl tel. 883 551 150
 • Wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS Jan Trofimowicz –– jasiu.t@wp.pl – 508-738-161

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN DRUŻYNOWYCH

 1. KOSZYKÓWKA – Lonczak Michał – tel. 889 448 264
 • SIATKÓWKA – Łukasz Płuciennik– tel. 516 683 287
 • PIŁKA NOŻNA – Sylwester Zmuda Trzebiatowski – tel.788 382 676
 1. 16. DANE OSOBOWE
 1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych podaje prawdziwe, zgodne z faktem dane (imię, nazwisko, rok urodzenia i miejsce zamieszkania)
 2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany podanych przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na adres organizatora.
 4. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed momentem żądania ich usunięcia.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Każdy uczestnik używający zdjęć lub materiałów graficznych Pomorskich Igrzysk LZS
  w mediach społecznościowych musi oznaczyć i otagować organizatora @PomorskiLZS
 2. MEDIA

Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje
na temat przebiegu i organizacji zawodu będą pojawiać się w prasie
i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

 1. ZMIANA REGULAMINU
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
  1. W przypadku dokonania zmiany postanowień regulaminu, na stronie lzs-pomorski.pl organizator zamieści informację o zmianie regulaminu, podając moment wejścia tej zmiany
   w życie.
  1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, również
   w przypadku ogłoszenia zmiany treści regulaminu.
 • IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Na terenie obiektu sportowego dostępne będą stoiska gastronomiczne oraz miejsca siedzące z możliwością zakupu i spożycia posiłku.

Załącznik 1

LISTA ZGŁOSZENIOWA NA VIII OTWARTE IGRZYSKA LZS WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GMINA/MIASTO………………………………………..                                          GMINA CZŁUCHÓW – 02.06.2024
DyscyplinaImię NazwiskoMiejscowośćRocznikPodspis
      PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
    PIŁKA KOSZYKOWA KOBIET1   
2   
3   
4   
  PIŁKA KOSZYKOWA MĘŻCZYZN1   
2   
3   
4   
  PIŁKA SIATKOWA KOBIET  1   
2   
3   
4   
  PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN  1   
2   
3   
4   
  PRZECIĄGANIE LINY KOBIET  1   
2   
3   
4   
5   
  PRZECIĄGANIE LINY MĘŻCZYZN  1   
2   
3   
4   
5   
  OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (BOJÓWKA Z HYDRONETKĄ)1   
2   
3   
4   
  KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH (TRÓBÓJ RZUTOWY)1   
2   
3   
  SENIORZY (4 os.) (WORECZKI)1   
2   
3   
4   
  WYCISKANIE CIĘŻARKA  1 K-70   
2 K-70+   
3 M 85   
4 M 85+   
KONKURS STRZELECKI DLA RADNYCH1   
KONKURS DLA WÓJTÓW/BURMISTRZÓW1   
SKAKANKA DLA DZIAŁACZY LZS1   
RZUTY RINGO DLA SOŁTYSÓW1   
DOJENIE KROWY DLA PAŃ Z KGW1   
RZUTY GUMOWCAMI1   
2   
RZUTY GUMOWCAMI1   
2   
HOBBY HORSE1   
2   
BYCZA PIĄTKA (DOWOLNA ILOŚĆ)1   
2   
TENIS STOŁOWY (DOWOLNA ILOŚĆ)1   
2   

…………………………………………….

PODPIS KIEROWNIKA DRUŻYNY GMINNEJ/MIEJSKIEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *