Pszczoła tematem konkursu

Aktualności

Rój pomysłów wokół ula” – to nazwa konkursu plastycznego, który właśnie ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 sierpnia 2024 r.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i zorganizowany będziew dwóch kategoriach wiekowych:

  1. dzieci ze szkół podstawowych
  2. młodzież i osoby dorosłe.

Praca plastyczna zgłoszona do konkursu może być wykonana w dowolnej technice i formie np. obraz, rysunek, rzeźba, instalacja. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na adres: konkursARiMR@arimr.gov.pl , w tytule wiadomości pisząc: konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula”.Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy, dane personalne autora pracy (imię nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość i województwo). Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.Prace będą oceniane przez trzyosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR.

Komisja weźmie pod uwagę: jakość i estetykę, siłę przekazu/kreatywności, spójność z tematyką konkursu.

Konkurs trwa od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00.Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę. Uwaga ! W przypadku zgłoszenia większej liczby prac (fotografii kilku prac) zgłoszenie zostanie odrzucone.Wyklucza się także prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminiedostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 13 września 2024 r.na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Laureaci I, II i III miejsc wyłonieni w dwóch kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości odpowiednio:

•  w I kategorii ok. 1 500 zł brutto,

•  w II kategorii ok. 2 500 zł brutto.

Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/arimr/roj-pomyslow-wokol-ula

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula” ma na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół.

Źródło: www.gov.pl/web/arimr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *