Programu „odLOTTOwa jazda”. Konkurs

Aktualności

Promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego są ideą Programu „odLOTTOwa jazda” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Do 28 maja 2024 organizacje mogą zgłaszać swoje projekty.

Po wyborze projektów przez komisje konkursową Fundacji LOTTO, będzie można stanąć w szranki do rowerowego wyzwania liczonego w kilometrach. Rywalizacja potrwa od 10 czerwca i potrwa do 25 sierpnia! Do wsparcia, organizacje mogą zaangażować swoich sympatyków.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu „odLOTTOwa jazda 2024”: https://www.fundacjalotto.pl/wp-content/uploads/2024/05/Regulamin-konkursu-odlotowa-jazda-2024.pdf
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 • Jeśli organizacja nie ma konta w naszym generatorze, należy wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków.
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty

 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwa jazda 2024”.
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie. Należy na bieżąco zapisywać zmiany naciśnięcie przycisku „Zapisz”.
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności: organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projektchcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.Zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów.Projekt przewiduje również przekazanie nagród dodatkowych dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez Fundację LOTTO.

Nagrody :

Za I. miejsce – kwota darowizny 30 000 zł, za II. miejsce – kwota darowizny 25 000 zł,za III. miejsce – kwota darowizny 20 000 zł

 Nagroda Dodatkowa – kwota darowizny, jaką Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta, który nie zajął w rywalizacji miejsc od I. do III., na rzecz którego Uczestnicy przejechali minimum 100 tysięcy kilometrów oraz Organizator Konkursu wysoko ocenił wniosek Beneficjenta, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i znaczenie poruszanego problemu społecznego.

Więcej na stronie:www.fundacjaloto.pl/odlotowa-jazda/

Źródło: https://www.fundacjalotto.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *