Aktywna Lubelszczyzna –  pieniądze dla KGW

Aktualności LUBELSKIE

Koła gospodyń wiejskich z woj. lubelskiego, z powiatów: tomaszowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, włodawskiego, parczewskiego i bialskiego mogą aplikować o dofinansowanie  z programu Aktywna Lubelszczyzna.

Na realizację projektu koła mogą otrzymać grant w wysokości 6500 zł. Program skierowany jest jednak do młodych organizacji, czyli takich,  które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

Wniosek należy złożyć poprzez generator : (https://www.aktywnalubelszczyzna.pl/ ) . Operatorzy konkursu : Stowarzyszenie Czajnia i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, zapewniają, że jest on bardzo prosty. Dzięki udziałowi w projekcie koła mogą nabrać doświadczenia w pisaniu projektów, pomogą im w tym także animatorzy, szkolenia oraz  indywidualne  konsultacje przewidziane w dla beneficjentów Programu.  Regulamin wskazuje dwa obszary dofinasowania:

Projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, np. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

–  Projekty na rozwój młodych organizacji zarejestrowanych na terenie wschodniego woj. lubelskiego, np. na zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji.

Szczegółowa lista działań została zamieszczona w Regulaminie : https://aktywnalubelszczyzna.pl/?dokumenty

Nabór wniosków potrwa do 13 maja 2023 r.

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *