Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Można zyskać 7 tys. zł

Aktualności Dotacje i konkursy

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym kół gospodyń wiejskich. Można zyskać nawet 7 tys. zł na działalność. Oferty należy składać do 3 kwietnia.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Ostateczny termin złożenia wniosku to 3 kwietnia. Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Celem realizacji zadania jest: aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Zakupiony sprzęt ma realnie i bezpośrednio wpływać na realizacje celów przedstawionych w ogłoszeniu oraz w mierzalny sposób pokazywać wzrost sprawności działalności organizacji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: Agata Kowalczyk, tel.: 22 59 79 151; Monika Piskorska, tel.: 22 59 79 615; Marzena Wardzyńska, tel.: 22 59 79 216.

Więcej informacji oraz wytyczne można znaleźć na stronie mazovia.pl

źródło: https://tuwiazowna.pl/wsparcie-rozwoju-gospodyn-aktywnych-spolecznie-mozna-zyskac-7-tys-zl/?fbclid=IwAR2m1QKXJdWf3LYwE4YEnTyHLK_djOsAGCzS2xa73Eooweo1Pxwt_1-dTR0

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *