Kodeks dla KGW

Aktualności MAZOWIECKIE

Koło Gospodyń Wiejskich Odranka (woj. mazowieckie) stworzyło Kodeks Dobrych Praktyk. Koło już wprowadza go w życie, ponieważ „Komunikacja”, „Grupa” i „Współpraca” wytyczają drogę do sukcesu.

Kodeks podzielony jest na trzy części, które symbolizują litery zawarte w skrócie „KGW”, tym razem jednak oznaczają one : Komunikację, Grupę i Współpracę. – Kodeks dobrych praktyk to  zbiór naszych podstawowych wartości, którymi chcemy się kierować w kole.Wdrożenie kodeksu oraz działanie według jego zasad przyczyni się do zbudowania i wzmocnienia marki naszego koła w środowisku lokalnym, powiatowym a nawet krajowym. Komunikacja i współpraca to kompetencje, które są niezmiernie istotne na każdym etapie działania nawet najmniejszej organizacji. Praca nad nimi to fundament pracy zespołowejprzekonują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Odranka. Nad opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk pracował  cały zespół. Jest pokłosiem szkolenia, które odbyło się w  ramach wygranego przez koło konkursu organizowanego przez Mazowsze Lokalnie, ścieżka „Rozwój młodych organizacji”.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoliła nam na efektywniejszy podział ról przy realizacji przyszłych zadań, oraz poprawę komunikacji między członkami koła – dodają Panie z KGW Odranka.

Koło Gospodyń Wiejskich „Odranka” powstało w drugiej połowie 2022 roku. Liczy 25 członków, zarównopań jak i panów. – Członkami naszego koła są mieszkanki oraz mieszkańcy wsi Odrano-Wola. Reprezentujemy różne środowiska zawodowe oraz społeczne. To co nas łączy to determinacja oraz zaangażowanie w realizację wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości życia oraz integracji mieszkańców naszej wsi – podkreślają nasze rozmówczynie.
Na zdjęciach ; Kodeks Dobrych Praktyk oraz Panie i Panowie z KGW Odranka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *