Wsparcie dla wiejskich świetlic

Aktualności KUJAWSKO-POMORSKIE

„Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?” to konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą działalność w świetlicach wiejskich. Zgłoszenia należy wysłać do 31 maja.

Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wartości 21.000 zł. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zgłoszenia na konkurs, w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której działa KGW.  Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszych koncepcji rozwoju działalności kół gospodyń wiejskich w 2023 roku. Zaplanowane działania promocyjne muszą być związane z organizacją wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną, służących zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi,równocześnie przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Ich realizacja powinna nastąpić w  terminie od 1 czerwca do 15 września 2023 r Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić, lub osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora, to jest do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela: 

Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Regulamin konkursu oraz wszelkie pliki do pobrania znajdują się na stronie Organizatora:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/40240-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *