Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Program grantowy

Aktualności ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przypominamy młodym organizacjom pozarządowym, że tylko do 31 maja można
aplikować o środki w ramach 5. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Wsparcie
finansowe w ramach programu wynosi od 2000 do 6000 zł.

Oferty składamy poprzez generator wniosków on-line dostępny na
stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Dotacje, otrzymane w ramach Konkursu, mogą zostać
przeznaczone na dofinansowanie Inicjatyw, wpisujących się w jedną ze sfer pożytku
publicznego, które zostały wymienione w regulaminie programu:
https://swietokrzyskiegranty.pl/files/1.%20REGULAMIN%20%C5%9AFL%202024.pdf
Głównym założeniem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu
realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych przez grupy nieformalne i młode organizacje
pozarządowe, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego,
doradczego i finansowego.
Źródło :  www.swietokrzyskiegranty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *