Projekt “Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”

Aktualności Dotacje i konkursy

Zachęcamy członków Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”, którego Liderem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Partnerem została fundacja „Edukacja bez barier”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” dedykowany jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich z terenów objętych pilotażem w następujących powiatach:

 •         województwo mazowieckie : pułtuski, garwoliński, ostrowski

•          województwo lubelskie: biłgorajski

•          województwo kujawsko-pomorskie:  włocławski, toruński

•          województwo świętokrzyskie: konecki

•          województwo dolnośląskie: oleśnicki

•          województwo zachodniopomorskie: łobeski

•          województwo podlaskie: łomżyński

•          województwo małopolskie: tarnowski

•          województwo lubelskie: rycki

Celem projektu jest dostosowanie uczestniczek i uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości powstałej w związku z epidemią COVID-19, a wymagającej od nich większych kompetencji cyfrowych, dzięki którym będą mogli w pełni uczestniczyć w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Ważne jest również zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii. Kolejną wartością dodaną realizacji przedsięwzięcia pozostaje możliwość  wsparcia szkoleniami zrzeszonych w KGW osób w prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci – e-commerce. Założenia Przedsięwzięcia Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”. Dodatkowo, przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z obszarem rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Projekt został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Pana Henryka Kowalczyka.

Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.bezbarier.org.pl/projekt_cyfrowe-kgw.html
bądź w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypisanym do powiatu, w którym odbywać się będą pilotażowe szkolenia. Pod wskazanym adresem można również znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.

Szkolenia będą się odbywać w kameralnych grupach i przyjaznej atmosferze. Dla każdego uczestnika przeznaczony jest tablet, który wróci po zakończonym szkoleniu z uczestnikiem do domu!

źródło: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/projekt-cyfrowe-kola-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR2CU_XOWT2m8K9MIBbRphfJwYPGW_r0a6ayDfCLPVfqV_6EKGeG7UJ9BiM

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *