Podtrzymywanie tradycji – otwarty konkurs ofert na 2023 r.

Aktualności Dotacje i konkursy

Otwarty konkurs ofert na 2023 r. , dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie m.in. na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ogłosił Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Beneficjenci mogą aplikować o dofinansowanie na organizację uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz upamiętnianie miejsc, historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Szczegóły tutaj:
https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125&fbclid=IwAR2NLqETA_2e8lA5dx3MeDqV55xluARZSJWJoB6-SmCWHn6VK1mvzkvsWZM

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

1 thought on “Podtrzymywanie tradycji – otwarty konkurs ofert na 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *