Prośba Fundacji Pomaganie Krzepi o wypełnienie ankiety

Aktualności

Fundacja Pomaganie Krzepi zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb członków Kół Gospodyń Wiejskich: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZMJPKdVRH7kUAtEduBaxUGEkj10Rx_XtKJYM9B2Zh6Xvwkg/viewform

Misją Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” jest m.in. skuteczne i efektywne działanie na rzecz rozwoju obszarów istotnych dla Pracowników i Plantatorów Fundatora, rozwój społeczności lokalnych i ochrona środowiska naturalnego przy współpracy z samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, rozwiązywanie najpilniejszych problemów i podniesienie atrakcyjności życia na obszarach związanych ze Spółką, rozwój świadomości ekologicznej oraz promocja zdrowego stylu życia. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *