Kultura- Interwencje także dla KGW

Aktualności Dotacje i konkursy

Ruszyła tegoroczna edycja programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O dofinansowanie mogą ubiegać się  koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru ARiMR. O środki można aplikować do 13 marca.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Budżet programu wynosi 10 mln zł. Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

– organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

-organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

– organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od dnia 24 kwietnia do dnia 31 października 2023  roku. Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 13 marca 2023  roku. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 150 tys.

 Jak aplikować :

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl .  Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne można zgłaszać  na adres sop.pomoc@nck.pl.

Ważne i pomocne dokumenty:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/skladanie-wnioskow/sop-nck

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/system-obslugi-programow-nck-webinarium

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/do-pobrania/wniosek-wzorcowy

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *