Można wnioskować o dotację na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Aktualności Dotacje i konkursy

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców do składania wniosków o dotację z Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Wnioski o fundusze na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy mogą składać tylko organizacje zarejestrowane w naszym kraju: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje kościelne zarejestrowane w KRS. 

Maksymalnie na działania na rzecz uchodźców można otrzymać 60 tys. zł

Fundacja Batorego do podziału na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy ma 1,5 miliona złotych. Dotacje w maksymalnej wysokości 60.000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności,
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.,
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Jak złożyć wniosek i jaki jest harmonogram konkursu na działania na rzecz uchodźców?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku TUTAJ.

Harmonogram konkursu

I etap:

  • do 28 lutego – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym,
  • do 24 marca – zaproszenie na rozmowy online organizacji zakwalifikowanych do II etapu.

II etap:

  • 27 marca do 21 kwietnia – rozmowy z przedstawicielami organizacji,
  • do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Numer telefonu kontaktowego: (22) 536-02-31 i adres mailowy: ukraina@batory.org.pl 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Funduszu Solidarności z Ukrainą.

źródło: https://jarocinska.pl/wiadomosci/mozna-wnioskowac-o-dotacje-na-dzialania-na-rzecz-uchodzcow-z-ukrainy/MjomS4Gdso1yAkMhpKaJ?fbclid=IwAR21MN0WwpJKBlqVmLulp_svaQn1PYVTpyzQUHfI6dA6AXUjjUv1x0fslik

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *