Pieniądze za frekwencję

Aktualności

Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją w wyborach powyżej 60% otrzymają środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Jest już rozporządzenie w tej sprawie. Pieniądze wypłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Proponowane zmiany mają na celu realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu.

W myśl rozporządzenia:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji pro frekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60%. 
  • Powyższe wsparcie nie będzie przysługiwało kołu będącemu w stanie likwidacji.
  • Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *