Wspólnie dla Regionu

Aktualności Dotacje i konkursy

Wystartowała  5. Edycja programu Fundacji Lafarge – Wspólnie dla Regionu. O dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł brutto mogą ubiegać się koła gospodyń wiejskich, które wywodzą się z miejscowości sąsiadujących z zakładami Lafarge.

Wnioski można składać w ramach trzech obszarów:

Dla środowiska – ochrona przyrod\y oraz bioróżnorodności oraz edukacja w tym zakresie.

Dla przestrzeni – poprawa estetyki i funkcjonalności wspólnej przestrzeni.

Dla zdrowia – wspieranie profilaktyki, promocja zdrowia i bezpieczeństwo oraz edukacja w tym zakresie.

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną będą oceniane pod kątem merytorycznym przez Komisję Programową, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:

● pozytywny wpływ na środowisko

● odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu któregokolwiek z Fundatorów Fundacji lub ich spółek powiązanych, nie większa niż 20 km od wybranego zakładu,

● użyteczność działań i ich rezultatów dla mieszkańców,

● zaangażowanie mieszkańców i społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe, instytucje, szkoły, pracownicy spółek założycieli Fundacji i ich spółek powiązanych, mieszkańcy) w realizację działań,

● możliwości kontynuacji działań opisanych w projekcie również po jego zakończeniu,

● innowacyjność i atrakcyjność formy realizowanego projektu oraz jego potencjał do komunikacji zewnętrznej,

● wiarygodność i rzetelność dokumentacji określającej koszty projektu (np. kosztorys).

Aby pozytywnie przejść ocenę formalną nie wolno zapomnieć o dołączeniu do wniosku dokumentów wskazanych w regulaminie Projektu. Warto z uwagą pochylić się nad tym dokumentem (file:///C:/Users/Admin/Downloads/WDR2023_regulamin%20(1).pdf ), a szczególnie nad obowiązkami, które spoczywają na beneficjencie. Między innymi wymóg regularnego informowania Fundacji na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przebiegu prac projektowych, przynajmniej raz na dwa miesiące. W  przypadku, gdy warunek ten nie zostanie spełniony  organizator Programu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy wraz z obowiązkiem zwrotu grantu. Organizator zastrzega sobie także prawo wglądu do faktur i umów wynikających z realizacji wniosku.  

Świetnym pomysłem jest zamieszczenie przez Fundację  na stronie internetowej wniosku wzorcowego oraz przykładów działań, które pomyślnie przeszły weryfikację i uzyskały dofinansowanie w  minionych latach (https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/?fbclid=IwAR0wwFjDr0wkstd1wtuEjvuU6I4VwhBR5fdDjcoRacUeydKSPJYQDpO-Wf4).

Termin składania wniosków do Programu trwa od 20 lutego 2023 do 19 marca 2023 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 kwietnia 2023 na stronie internetowej Organizatora http://fundacjawspolnie.pl/ oraz na profilu Organizatora w portalu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaWspolnie/

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

1 thought on “Wspólnie dla Regionu

  1. Fajny pomysł 👍. Nie mogę tylko (nie umiem?) znaleźć lokalizacji tych zakładów i ich partnerów.Fajnie byłoby gdyby była taka lista.🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *