Rosną stawki wsparcia dla KGW w 2023 roku. Kwota jest zależna od liczby osób w kole gospodyń wiejskich

Aktualności

Od kilku lat zarejestrowane w ARiMR koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o dofinansowanie swojej działalności. Ministerstwo rolnictwa przygotowało rozporządzenie, które ma podnieść stawkę wsparcia i to o 3 tysiące złotych. Kwota dotacji jest zależna od liczby osób w KGW. Są trzy progi dotacji.

W krajowym rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest ok. 12 tysięcy kół. Tylko te zarejestrowane mogą ubiegać się o rządowe wsparcie na działalność statutową koła. W 2023 roku na ten cel zarezerwowano dużo więcej pieniędzy, bo aż 120 mln zł, podczas gdy w 2022 roku było to 70 mln. Dlatego resort proponuje podniesienie stawek.

Stawki dotacji dla KGW w 2023 roku rosną

Wysokość pomocy dla kół gospodyń jest uzależniona od liczby członków KGW. Wiążąca jest liczba na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc wyniesie:

  • 8 000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
  • 9 000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
  • 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Do tej pory kwoty wyznaczano na poziomie 5, 6 i 7 tys. zł. Rejestr kół gospodyń został utworzony na podstawie ustawy w listopadzie 2018 roku.

We wniosku trzeba podać numer identyfikacyjny

Podniesienie stawek nie jest jedyną zmianą. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące zakresu informacji, które zawarte są we wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

We wniosku wprowadzono obowiązek wskazania numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc finansowa z budżetu państwa będzie wypłacana kołu na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nabór wniosków w 2022 roku trwał od 1 kwietnia i został zaplanowany do 30 września lub do wyczerpania środków. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

źródło: https://dziennikzachodni.pl/rosna-stawki-dotacji-dla-kgw-w-2023-roku-kwota-jest-zalezna-od-liczby-osob-w-kole-gospodyn-wiejskich/ar/c8-17318269?fbclid=IwAR0W0d5XKZ3I8BCNetWLYB75fq1jCTL7CfXBMjf8d5NxaX87UuIicn6MSSs

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *