Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Cięcinie

Aktualności ŚLĄSKIE

W minioną sobotę, tj. 15.04.2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Cięcinie obchodziło 60-lecie swojej działalności. Gospodynie zorganizowały piękne spotkanie, w czasie którego zaprezentowały swój talent muzyczny oraz kulinarny. Był to również czas wspomnień, gratulacji oraz życzeń na kolejne lata pracy. W imieniu władz gminy Węgierska Górka oraz wszystkich jej mieszkańców gratulacje oraz życzenia na ręce przewodniczącej Koła pani Bożeny Biegun złożył Wójt Gminy Piotr Tyrlik.

W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście: Pani Poseł Małgorzata Pępek, radni gminni i powiatowi, sołtys i przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Cięcina, przedstawiciele lokalnych instytucji i firm wspierających Koło, oraz reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z gminy.

W czasie Jubileuszu Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej pani Danuta Kożusznik wraz z panią Marią Kocoń uhonorowały statuetkami zasłużone członkinie Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Cięcinie działało już przed II wojną światową, a swoją siedzibę miały w jednej izbie prywatnego domu Pana Piotra Wolnego. Po II wojnie światowej w Kółku Rolniczym, które powstało w latach 50-tych ubiegłego wieku, były prowadzone szkolenia rolnicze, w których udział brały przeważnie kobiety. Jednym z prowadzących szkolenia był agronom gminny – Pan Wincenty Sprycha, który w czasie tych szkoleń zachęcał uczestniczki do zorganizowania koła. Zachęta trafiła na podatny grunt i w 1963 roku powstało koło. Działało ono przy kółku rolniczym, które w miarę skromnych możliwości udzielało wsparcia finansowego i udostępniało małą salkę do prowadzenia działalności. Przewodniczącą Koła została wybrana Aniela Cieślik, która oddawała się pracy społecznej i troszczyła się o wszystko co dla działalności Koła było potrzebne. Nieodłączną i pierwszą pomocnicą przewodniczącej była Franciszka Ficoń. Obecnie przewodniczącą Koła jest Bożena Biegun.

Działalność statutowa Koła realizowana była przez szkolenia w różnych dziedzinach mających związek z prowadzeniem gospodarstwa domowego, doskonalenia swoich umiejętności, ale również poprzez działalność kulturalną i artystyczną. Były to działania takie jak m.in. kursy pieczenia, gotowania, kroju i szycia, haftowania, robienia na drutach i szydełkowanie, obróbki mięsa, zapoznawanie się z ziołolecznictwem. Członkinie Koła działały również społecznie w akcjach takich jak budowa budynku Kółka Rolniczego, drogi prowadzącej przez Cięcinę, pracowały przy naprawie torowiska kolejowego, zalesiały i czyściły las.

 Od początku swego istnienia aż do teraz Koło współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Gminy i Powiatu. Bierze czyny udział w obchodach Dni Węgierskiej Górki, Łosodach, Hołdymasach Gazdowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *