Świętowali 85-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze

Aktualności WIELKOPOLSKIE

W Domu Kultury w Lipiej Górze odbyła się uroczystość obchodów 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Świętowanie Jubileuszu poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipiej Górze, którą sprawował ks. Wojciech Janusiewicz.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a mianowicie z-ca burmistrza miasta i gminy Szamocin Renata Młynarczyk, Iwona Waleńska reprezentująca Szkołę Podstawową, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Rybarczyk, radna Rady Powiatu Ewa Burzyńska, radny Rady Gminy Rafał Wiora oraz przedstawiciele organizacji społecznych – dh prezes OSP Eugeniusz Knach, prezes honorowy OSP dh Bernard Bugaj, prezes TPLGiO Tadeusz Madecki, Przewodniczący Koła LZS Józef Zimny oraz sołtys Elżbieta Piątyszek.

Historię Koła od powstania do dnia jubileuszu przedstawiła przewodnicząca Mieczysława Antczak, która funkcje przewodniczącej piastuje od 20 lat. Podczas uroczystości wystąpił zespół Notecianie pod kierunkiem Marka Frąckowiaka. Zespół zaprezentował znane utwory biesiadne oraz pieśń ,,Nasza wieś ukochana”, do której słowa napisała członkini KGW Maria Antczak. Jubileuszowy tort ufundowała OSP Lipia Góra, a poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze.

Historia

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze ma 75 lat! Zostało założone 25 kwietnia 1948 roku. Na zebraniu organizacyjnym wybrano Zarząd w składzie: przewodnicząca Helena Danielewicz, zastępca Józefa Maruszak, sekretarz Zofia Kryszak. Powołanie tej organizacji miało za zadanie ułatwić życie na wsi w trudnych warunkach powojennych. Dopiero od lat sześćdziesiątych, po pierwszych trudnościach, Koło zaczęło prężną działalność, która trwa do chwili obecnej. Zarząd Koła w tym okresie przedstawiał się następująco: Helena Maglarczyk – przewodnicząca, Joanna Niemiro – sekretarz i Stanisława Krzemieniewska – skarbnik.

Koło od początku prowadziło dość ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Przy organizacji powstał zespół teatralny, który dla miejscowej ludności wystawił sztukę G. Zapolskiej ,,Moralność pani Dulskiej”. Koło organizowało również kursy gotowania, szycia i haftu oraz angażowało się w liczne działania o charakterze lokalnym mające na celu podtrzymywanie tradycji i zwyczajów rodzinnych stron. Dziedzictwo kulinarne regionu przekazywały w pokazach Stołu Wielkanocnego oraz Stołu Wigilijnego.

Członkinie Koła chętnie uczestniczyły w inicjatywach charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności. Brały udział w konkursie ,,Więcej warzyw, owoców i kwiatów”, ,,Najpiękniejszy ogród”, ,,Więcej mleka lepszej jakości”. W 1963 roku dla potrzeb kobiet zakupiono pierwsza pralkę. Od 1967 r. działalność Koła została poszerzona o ośrodek „Praktyczna Pani”, w którym działał zakład fryzjerski oraz wypożyczalnia sprzętu gospodarstwa domowego. W 1968 r. nową przewodniczącą została pani Stanisława Krzemieniewska. Od 1972 r. Koło rozpoczęło dystrybucję piskląt (kaczek, kurczaków i gęsi) dla gospodyń wsi. W 1977r. nową przewodniczącą zostaje pani Monika Jeger, a od 1978r. kierownictwo organizacją przejęła pani Franciszka Knach.

W 1985 roku przy kole powstał zespół folklorystyczny ,,Notecianki”, który brał udział w pokazach obrzędów i pieśni ludowych nie tylko na lokalnych imprezach, ale także w Krajence, Lipce koło Złotowa oraz Chodzieży. Wówczas w zespole śpiewały: Franciszka Knach, Regina Kostelecka, Halina Knach, Anna Knach, Cecylia Przybylska, Mieczysława Antczak, Bożena Lutrzykowska. Od 2003 roku po rezygnacji z funkcji przewodniczącej, ze względu na stan zdrowia, wybrano nową przewodniczącą Mieczysławę Antczak, która funkcję tę pełni do chwili obecnej. Z okazji Dnia Matki zarząd KGW obdarował swoje członkinie Orderem Matki Polki. Order ten otrzymały Genowefa Walczak, Barbara Burzyńska, Mieczysława Antczak, Bernadeta Karczewska, Elżbieta Ćwik, Maria Ścigała. Potrawą w konkursie powiatowym czarniną z gęsi nadnoteckiej koło KGW zajęło I miejsce w Pleszewie, w nagrodę koło zostało organizatorem kolejnej edycji tego konkursu.

W kolejnej edycji konkursu wielkopolskiej kuchni w Łeknie koło otrzymało wyróżnienie. Koło było organizatorem II konkursu ,,Smaki Doliny Noteci”. Obecnie KGW Lipia Góra liczy 38 członkiń , zarząd w składzie Przewodnicząca Mieczysława Antczak, zastępca Barbara Bugaj, sekretarz Danuta Królak, skarbnik Halina Michalska, członkinie zarządu Halina Knach, Ilona Hendzel, Anna Knach, Komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Elżbieta Ćwik, członkinie Bernadeta Trojanowska, Jadwiga Kemnitz. Ostatnio zapisały się dwie osoby młode, chętne do współpracy. Koło nadal prowadzi wypożyczalnię naczyń, która służy mieszkańcom sołectwa. Najważniejsza rolą Koła jest integracja lokalnej społeczności przy współpracy z organizacjami tj. OSP, LZS, TPLGiO, a także miejscową szkołą podstawową, przedszkolem oraz Gminą Szamocin.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *