Granty dla „Eko-gospodyń”

Aktualności Dotacje i konkursy

Do końca lipca koła gospodyń wiejskich mogą aplikować o dofinansowanie do Programu grantowego „Eko-gospodyni”, który ogłosiła Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi. Na realizację swoich projektów koła mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie 8 tys. zł.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów w ramach programu  wynosi 100 tys. zł. Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Czego powinny dotyczyć projekty składane w Programie „Eko-gospodyni”:

organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

-organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

– organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

– organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

-organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

– doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,

–  doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku,

Zasady udziału w Programie grantowym: Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie edukacji ekologicznej i/lub promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator. Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek. Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 15 września 2023 r.

 Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem konkursu: 

https://www.pomaganie-krzepi.pl/plik,11110,regulamin-programu-grantowego-dla-kgw-2023-pdf.pdf

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami telefonów:  695-002-748 oraz 695-650-476, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na konkurs@pomaganie-krzepi.pl lub wiadomości za pomocą profilu Facebook Fundacji www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *