Fundacja Enea dla KGW

Aktualności Dotacje i konkursy

Przypominamy, że w maju ruszył program grantowy Fundacji Enea dedykowany kołom gospodyń wiejskich. Wnioski można składać do dnia wyczerpania środków finansowych, których w budżecie programu jest aż 600 tys. zł, jednak nie później niż do ostatniego dnia roku 2023.

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu  w wysokości 8 000 zł. Ideą programu jest wsparcie projektów na rzecz lokalnych społeczności w zakresie:rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,edukacji,ochrony i promocji zdrowia,ratownictwa i ochrony ludności,ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,kultury i sztuki,walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,sportu i kultury fizycznej.Dofinansowane będą pomysły długofalowe, angażujące lokalne społeczności i przynoszące jej trwałe rezultaty.

Przed złożeniem wniosku, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem programu, który znajduje się na stronie:  https://www.enea.pl/fundacja.

– Cieszę się, że Enea wspiera inicjatywy społeczne. Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich to centra aktywności mieszkańców polskich wsi, miast i miasteczek. Ich działalność ma ogromny i to bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa, w tym Enea, prócz prowadzenia działalności biznesowej, zwracają również uwagę i wspierają inicjatywy społeczne, które są tak cenne dla lokalnych społecznościmówi Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Fundacja Enea od dziewięciu latwspiera lokalne społeczności. Skupia się na edukacji, bezpieczeństwie, ochronie i promocji zdrowia, sporcie, ekologii, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmuje działania dla lokalnych społeczności, w regionach, w których na co dzień działają spółki Grupy Enea. Często programy realizowane są z zaangażowaniem pracowników– wolontariuszy Grupy Enea. Fundacja m.in. przekazała 15 mln zł na darowizny, wsparła już 120 tys. beneficjentów, a 3 tys. dzieci każdego roku bierze udział w zajęciach sportowych w ramach programu „Enea Akademia Sportu”.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się m.in. w działaniach na rzecz naszego najbliższego otoczenia. Z tego powodu, wraz z Fundacją Enea, postanowiliśmy wesprzeć Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które są centrami aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Zależy nam na wsparciu lokalnej społeczności, dlatego swoją uwagę zwracamy na inicjatywy, które odbywają się na obszarze działalności Grupy Enea – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *