Międzypokoleniowe Porozumienie – kolejny projekt Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich

Międzypokoleniowe Porozumienie

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Międzypokoleniowe Porozumienie w ramach konkursu Aktywni + realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów międzypokoleniowych na terenie województwa podkarpackiego. Przeprowadzone zajęcia będą miały za zadanie wzmocnienie trwałych więzi międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych. Warsztaty dedykowane są głównie dla seniorów, ale przygotowane są w oparciu o wiedzę i doświadczeniu osób starszych, przywołanie tradycji rodzinnych i regionalnych związanych z regionem Podkarpacia.
Pierwsze z warsztatów odbędą się już w sierpniu, a trwać będą do końca listopada bieżącego roku o czym na bieżąco będziemy informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *