Natura od kuchni- konkurs trwa

Aktualności Dotacje i konkursy

Wnioski do „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych – Natura od kuchni” można składać tylko do 30 września. Najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł

Wniosek powinien zostać złożony w terminie 30 dni przed planowaną datą realizacji wydarzenia wskazanego we wniosku. To już zatem ostatnie chwile na to, aby wziąć udział w 2. edycji konkursu.

Program ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do kół gospodyń wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru kół gospodyń wiejskich. Według organizatorów, jego  celem jest upowszechnienie wiedzy o żywności jaką daje las,  jej unikatowych walorach oraz o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej. 

Do konkursu można zgłosić na przykład:  organizację stoiska popularyzującego produkty runa leśnego, przeprowadzenie warsztatów lub konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu lub zajęcia dla dzieci.

Wniosek składa przedstawiciel KGW (uprawniony do reprezentacji Koła) w imieniu całego KGW na Formularzu dostępnym na stronie www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy

  UWAGA! Wnioski złożone po terminie 30 września 2023 roku nie będą rozpatrywane. Tutaj także lista KGW, które w tym roku uzyskały dofinansowanie oraz projekt umowy i regulamin konkursu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *