Liderki w sieci

Aktualności

Sieć Liderek Wiejskich to intensywny kurs kompetencyjny dla 25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich, który organizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wkrótce rusza rekrutacja do projektu.

Jego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, budowa trwałych relacji pomiędzy uczestniczkami i ich organizacjami oraz wzmocnienie kompetencji liderek wiejskich.

W jaki sposób się zgłosić?

Kandydatki zgłaszają się przez wypełnienie formularza online, należy do niego dołączyć wymagane dokumenty i wysłać w terminie od 22.11 – 08.12.2023 roku.W kolejnym etapie uczestniczki zapraszane będą na rozmowy i od ich przebiegu zależy, kto zakwalifikuje się do projektu. Proces rekrutacji jest szczegółowo opisany w Regulaminie udziału w projekcie. Jest on dostępny na stronie:

https://efrwp.pl/projekty/siec-liderek-wiejskich/

Tutaj także znajduje się harmonogram zajęć. „Przystępując do rekrutacji zawsze warto spojrzeć we własny kalendarz oraz w kalendarz projektu i zarezerwować sobie terminy, aby wziąć udział we wszystkich sesjach szkoleniowych” – radzą organizatorzy.

Jak będzie wyglądało szkolenie

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w cyklu pięciu dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbędą się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki będą wymieniać się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.Szkolenia będą ukierunkowane na pracę w grupach i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Program merytoryczny:

  • Sesja I: „Liderka, czyli kto?” – sesja rozpoczynająca cykl szkoleń. W ramach tej sesji uczestniczki będą mogły poznać się bliżej, a także poszerzyć wiedzę z: technik pracy liderki, świadomości liderskiej, form przywództwa, metod wywierania wpływu. Podczas sesji uczestniczki będą doskonalić własny warsztat pracy: zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, radzenie sobie ze stresem i porażką. Temat sesji dyskusyjnej: demografia i problemy osób starszych na obszarach wiejskich.
  • Sesja II: „Komunikacja w organizacji” – druga sesja poświęcona będzie tematyce komunikacji wewnętrznej: budowanie i motywowanie zespołu, zarządzanie konfliktami w zespole, prowadzenie spotkań koła. Temat sesji dyskusyjnej: ochrona środowiska i klimatu.
  • Sesja III: „Komunikacja z otoczeniem” – podczas trzeciej sesji szkoleniowej uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji zewnętrznej: wystąpień publicznych, promocji organizacji w social mediach, budowania relacji z otoczeniem, współpracy z mediami lokalnymi. Temat sesji dyskusyjnej: edukacja starszych i młodszych mieszkańców wsi.
  • Sesja IV: „Strategia, zmiana, współpraca” – czwarte szkolenie poświęcone będzie myśleniu strategicznemu i zarządzaniem zmianą, a także tematyce tworzenia partnerstw i nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami. Temat sesji dyskusyjnej: współpraca KGW z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami, działającymi na terenach wiejskich jak szkoły, biblioteki, OSP itp.
  • Sesja V: „Wieś – miejsce życia i działania. Jakich zmian możemy dokonać?” – na ostatniej sesji szkoleniowej uczestniczki spojrzą na swoje lokalne społeczności z szerokiej perspektywy, zdiagnozują problemy i zastanowią się, jakich zmian mogą dokonać wraz ze swoim zespołem z koła gospodyń wiejskich. Podczas tego szkolenia uczestniczki poszukają wspólnego celu/celów i przygotują założenia projektu lub projektów, które będą mogłyby zrealizować razem po zakończeniu szkolenia.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w ośrodku pod Warszawą (w promieniu max 70 km). Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie podczas sesji szkoleniowych, lecz nie zwraca kosztów dojazdu na sesje.

O szczegółowe informacje można pytać mailowo lub telefonicznie:

Karolina Trudnowska: k.trudnowska@efrwp.com.pl, 22 639 87 63
Aleksandra Lidzka: a.lidzka@efrwp.com.pl, 22 639 87 63

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *