Konkurs na wigilijną potrawę

Aktualności

„Wielkopolskie Smaki Wigilijne” to konkurs dla kół gospodyń wiejskich organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia.

Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę, w jednej z dwóch kategorii: potrawa wytrawna i potrawa na słodko.
Uczestnicy Konkursu w dniu finału, który odbędzie się 16 grudnia, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Choczu zobowiązani są dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami, w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.
Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

 • są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179),
 • działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281),
 • są stowarzyszeniami skupiającymi kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).


Chętne do udziału w konkursie KGW mogą już składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z pozostałymi załącznikami, tutaj wszystkie dokumenty oraz regulamin, z którym koniecznie należy się zapoznać:  (https://www.umww.pl/zapraszamy-do-konkursu-na-swiateczna-potrawe-wielkopolskie-smaki-wigilijne).

Dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne ”,
 • osobiście
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  al. Niepodległości 34
  ​61-714 Poznań
  Na kopercie należy dopisać: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 6 grudnia 2023 r.
Zwycięzcami konkursu w każdej z dwóch kategorii zostanie do 18 KGW, które uzyskają największą liczbę punktów. Organizator przewidział nagrody finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *