Już 2 stycznia startuje pierwszy w Polsce plebiscyt ,,SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW” organizowany przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich

Aktualności Plebiscyt KGW

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich ogłasza inaugurację pierwszej edycji plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”. Akcja ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego oraz samych samorządowców, którzy wykazują szczególne zaangażowanie i wsparcie dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

O Co Chodzi w Plebiscycie?

Plebiscyt “Samorząd Przyjazny KGW” to inicjatywa skierowana na promocję oraz nagradzanie samorządów i samorządowców, którzy aktywnie wspierają i kreują korzystne otoczenie dla rozwoju społeczności wiejskich. Celem plebiscytu jest uhonorowanie tych jednostek i przedstawicieli samorządu, którzy wyróżniają się troską o dobro i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich na swoich obszarach.

Zasady Plebiscytu

Plebiscyt przewiduje dwie kategorie:

  • Samorząd Przyjazny KGW,
  • Samorządowiec Przyjazny KGW.

Pod uwagę przy ocenach kandydatur brane będą takie aspekty jak np. realizowane formy wsparcia dla KGW, takie jak infrastruktura, programy rozwojowe czy promocja działań lokalnych społeczności.

Ocena przez Społeczność:

W plebiscycie weźmie udział społeczność lokalna, składająca swoje głosy na samorządy i samorządowców online w formie bezpłatnej na portalu www.kolagospodynwiejskich.org, oddając swoje głosy na te kandydatury, które ich zdaniem w największym stopniu zasługują na miano “Samorządu i Samorządowca Przyjaznego KGW”.

Cały proces plebiscytu będzie przejrzysty i otwarty. Wyniki będą ogłoszone publicznie, a zwycięskie samorządy i samorządowcy podczas oficjalnej Gali otrzymają zaszczytny tytuł “Samorządu Przyjaznego KGW”.

Dlaczego To Ważne?
Plebiscyt “Samorząd Przyjazny KGW” to nie tylko konkurs, ale także szansa na docenienie roli samorządów w kreowaniu przyjaznego otoczenia dla społeczności wiejskich. To także sposób na promowanie wzajemnej współpracy i zacieśnianie więzi między jednostkami samorządu a lokalnymi społecznościami KGW.

Kiedy i jak wziąć udział?

Samorządy, które chcą wziąć udział mogą zgłosić się samodzielnie lub mogą zostać zgłoszone przez lokalne społeczności, takie jak NGO lub KGW. Podobnie Samorządowcy, którzy mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez społeczność lokalną. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie zgłoszenia.
Te przyjmowane będą korespondencyjnie pod adresem promocja@kolagospodynwiejskich.org w postaci wypełnionego formularza dostępnego na stronie www.kolagospodynwiejskich.org w terminie od 02.01.2024r. do 15.02.2024r. tak jak określa regulamin.

Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:

  • samorząd przyjazny KGW (kategoria dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie);
  • samorządowiec przyjazny KGW (kategoria indywidualna dla przedstawicieli samorządów lokalnych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, radnych itd.)

Zgłoszenia do plebiscytu przesyłać mogą:

  • KGW zarejestrowane w Polskim Związku Kół Gospodyń Wiejskich;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • przedstawiciele władz samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nazywani dalej „Zgłaszającymi”.

Jeden podmiot może zgłosić dowolną ilość kandydatur.

Kapituła Plebiscytowa opublikuje listę wszystkich zgłoszeń spełniających warunki formalne Plebiscytu określone regulaminem na portalu www.kolagospodynwiejskich.org w terminie do 29.02.2024r. oraz social mediach należących do Organizatora, tj. Facebook – Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich.
Uzupełnieniem zgłoszenia mogą być materiały w formie prasowej lub video.

Głosowanie trwać będzie w terminie od 01.03.2024r. do 15.03.2024r. na specjalnie do tego przeznaczonej platformie zamieszczonej na portalu www.kolagospodynwiejskich.org w stosunku 40% do głosów Kapitały Plebiscytowej w stosunku 60%.
Jedna osoba może oddać jedno zgłoszenie w ciągu 24 godzin z jednego adresu IP.

Laureatami plebiscytu zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów nadaną przez Kapitułę Plebiscytową podparte wynikiem głosowania online.
Nagrodzonych zostanie 10 kandydatur w kategorii Samorząd Roku i 10 kandydatur w kategorii Samorządowiec Roku podczas oficjalnej Gali ,,Samorząd Przyjazny KGW” w dniu 25 marca br.

Organizatorzy Plebiscytu zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.

Plebiscyt “Samorząd Przyjazny KGW” to wyjątkowa okazja do docenienia tych samorządów, które naprawdę czynią różnicę w życiu Kół Gospodyń Wiejskich. Wierzymy, że ta inicjatywa stanie się inspiracją dla innych regionów i przyczyni się do budowania silniejszych społeczności na obszarach wiejskich.

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy (.doc)

Formularz Zgłoszeniowy (.pdf)

Klauzula Informacyjna RODO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *