Dofinasowanie dla rolników i rybaków

Aktualności Dotacje i konkursy

Rolnicy i rybacy mogą otrzymać dofinansowanie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Już 3 stycznia ARiMR rozpocznie nabór wniosków o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy.  Limit dofinansowania w przypadku pojedynczego beneficjenta wynosi 500 tys. zł.

Pomoc z KPOiZO w ramach działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” skierowana jest do rolników, ich małżonków i rybaków, którzy:
– prowadzą lub rozpoczynają działalność,
– podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie,
– mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo zwrot wyniesie 60 proc., w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego – 50 proc., a dla młodych rolników – 70 proc.

Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a górny limit pomocy to 500 tys. zł.

Otrzymane środki powinny zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu.

W katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Nabór, prowadzony będzie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, rozpocznie się 3 stycznia i potrwa do 5 lutego 2024 r.

Na etapie składania wniosku można ubiegać się o przyznanie 50 proc. zaliczki.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *