Mazowiecka wieś kusi

Aktualności MAZOWIECKIE

Prezentacja czterdziestu fascynujących miejsc, w których warto spędzić czas oraz ludzi, którzy te miejsca stworzyli złożyło się na unikatowy przewodnik„Mazowiecka wieś – atrakcyjna, bezpieczna, gościnna”. Jest już dostępny w sieci.

Przewodnik ukazał się nakładem Mazowieckiej Organizacji Turystycznej i oprowadza po ciekawych miejscach Mazowsza, które są ściśle związane z turystyką wiejską. Odwiedzimy między innymi ekologiczny kamping w formie tradycyjnej jurty, alpakarium, Dolinę Bobrów. Na Mazowszu posmakujemy domowej kuchni opartej na lokalnych produktach z upraw nawożonych wyłącznie kompostem.Poznamy gospodarstwo korzystające z naturalnej energii pozyskiwanej dzięki słońcu, wiatrowi i wodzie. Okazuje się, że nowoczesność oznacza  powrót do korzeni i dawnego, spokojnego tempa życia. Zapraszamy do lektury przewodnika:

https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2023/12/MAZOWIECKA-WIES-ATRAKCYJNA-BEZPIECZNA-GOSCINNA-PDF-WEB.pdf?fbclid=IwAR3rI-_VNi1bqO1lrkCX_BRH3n4U4fbdC2gknyzyIPSPl-eBqjUsCgno33I

 Zadanie publiczne pn. ,,Mazowiecka Wieś – atrakcyjna, bezpieczna, gościnna – wsparcie rozwoju i promocja turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0012/0118/UDOT/DT/BP z dnia 22 maja 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *