Ruszył Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Aktualności Dotacje i konkursy

Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP będą „Polskie tradycje wielkanocne”. Ruszyła IV edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2024 r.

Aby wziąć udział w  Konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, koła powinny przesłać  na adreskonkurs.KGW@prezydent.plpoprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, potwierdzenie wpisu koła do odpowiedniego rejestru oraz krótki amatorski materiał  audiowizualny promujący działalność koła(powinien on trwać  nie dłużej niż 120 sekund). Etap wojewódzki składa się z dwóch części. W pierwszej zostają ocenione karty zgłoszeniowe pod względem spełniania wymogów formalnych oraz materiał audiowizualny.Koła, które uzyskają  największą liczbę punktów  w województwie, na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego, w którym Komisja konkursowa, dokona ostatecznego wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Koło Gospodyń Wiejskich, które w danym województwie zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2024 r.

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego to czerwiec 2024 r., odbędzie się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursusą „Polskie tradycje wielkanocne”.Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:

specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną, jedną potrawę słodką

– inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.

Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

  •     Miejsce 1 – 10.000,00 zł brutto;
  •     miejsce 2 – 6.000,00 zł brutto;
  •     Miejsce 3 – 4.000,00 zł brutto.

Na stronie:  prezydent.pl znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania oraz regulamin konkursu: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/aktualnosci/startuje-iv-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich,79588

W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Biurem Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 12 16.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *