Programy grantowe Fundacji Totalizatora Sportowego

Aktualności Dotacje i konkursy

„Odpowiedzialni społecznie”, „Z kobietami-patriotkami” oraz „Polska dziś i jutro” – to programy Fundacji Totalizatora Sportowego. Właśnie ruszył nabór wniosków o granty w ramach drugiej edycji programów.

Odpowiedzialni społecznie

Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych m.in. z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych oraz działaniami humanitarnymi. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na działania ukierunkowane na pomoc uchodźcom i innym ofiarom trwającego konfliktu na Ukrainie.

Z kobietami-patriotkami

Działania realizowane w ramach projektu mają kształtować i wzmacniać postawy patriotyczne a także wspierać inicjatywy przypominające o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród.Celem programu jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę, jaką w historii Polski  odegrały Polki-Patriotki.

Polska dziś i jutro

Program ma na celu promowanie polskiej kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, 

Nabory wniosków trwają do 31 grudnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków.

Wszystkie informacje na stronie :

https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy#cnt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *