Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2024. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Roślinne murale i pejzaże, kieszonkowe ogrody i parki oraz wiele innych projektów, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i odnawiają ekosystemy – można zgłosić do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2024” ogłoszonego przez Fundację Santander Bank Polska.

Na podobne przedsięwzięcia można uzyskać 15 tys. złotych. W 2024 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy 225 tysięcy złotych. Do udziału w konkursie zostały zaproszone  jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które działają w Polsce od co najmniej 2 lat.

Celem programu jest zmiana najbliższego otoczenia. W ramach konkursu wspierane będą projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:

  • roślinne murale, portrety lub pejzaże
  • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
  • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.

Nabór wniosków trwa do 25 marca. Nie jest wymagany wkład własny. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia 2024 r. Uwaga! Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy). Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.

Wszystkie informacje w tym regulamin konkursu,  aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-2024/?fbclid=IwAR1DWUKb8xkjqQ5zUWsq5ZJpCSqgfj1_3NMVsm7dCymgOPPaezBNMKOHW6E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *