Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został już  ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2024 r.

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został już  ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2024 r.

Udział w konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Do tej pory we wszystkich edycjach konkursu wzięło udział ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Podczas eliminacji komisje konkursowe sprawdzą, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym; wojewódzkim; centralnym. Komisje konkursowe (regionalne i wojewódzkie) wizytują gospodarstwa, wyłaniają laureatów poszczególnych etapów, sporządzają protokoły z posiedzeń i przesyłają ich kopie wraz z arkuszami oceny gospodarstw rolnych i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców danego etapu do komisji konkursowej wyższego szczebla.

Na stronie :

https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety znajdują się formularz zgłoszeniowy, arkusz oceny.

Ważne terminy:
25.04upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
05.07 – zakończenie etapu wojewódzkiego
08-26.07 – wizytacja gospodarstw finałowych.

Współorganizatorami tegorocznego konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia.

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *