Jakub Kuroń ambasadorem ogólnopolskiego programu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Aktualności

Fundacja Biedronki uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”. Do współpracy przy projekcie zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski. To dzięki nim możliwa jest realizacja idei akcji – spotkań przy wspólnym stole dla seniorów, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie biorą aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności. W każdym miesiącu Koła docierają średnio do ponad 2,2 tysiąca osób starszych. Ambasadorem projektu został Jakub Kuroń.

Program „Danie Wspólnych Chwil” prowadzony jest we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz ambasadorem programu – Jakubem Kuroniem. Jakub Kuroń, znany i ceniony kucharz, wspiera Koła Gospodyń merytorycznie, udziela porad i wskazówek kulinarnych.

„Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym będą wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zaprosimy do stołu osoby starsze i samotne. Będziemy wspólnie dzielić się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim będziemy robić to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotować, jeść i śmiać się. Dzięki programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty” – Jakub Kuroń, ambasador programu „Danie Wspólnych Chwil”.

W pilotażowej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” bierze udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego województwa w kraju. To właśnie one organizują spotkania dla seniorów przy wspólnym posiłku, zachęcając ich do wyjścia z domu i umacniając relacje społeczne. Koszt zakupy produktów potrzebnych do przygotowania dań pokrywa Fundacja Biedronki. Etap pilotażowy programu potrwa do stycznia 2023 roku, ale już teraz wiadomo, że projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.

„W tym roku Fundacja Biedronki wyemitowała spot poświęcony samotności osób starszych. W ślad za spotem uruchomiliśmy specjalny program społeczny dla osób starszych z małych miejscowości, które czują się samotne. Chcieliśmy dać im okazję do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Program został bardzo dobrze przyjęty, dlatego chcemy go rozwijać”– Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

W czasie pierwszych dwóch miesięcy działania programu Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały 169 spotkań przy wspólnym stole. Średnio w każdym spotkaniu bierze udział 26 seniorów oraz 8 reprezentantów Koła. Miesięcznie Koła docierają średnio do ponad 2,2 tysiąca seniorów. Dodatkowo Koła miały możliwość zorganizowania spotkań świątecznych – w sumie zaplanowano ich 90.

O samotności

Według raportu Biedronki „Zwyczaje żywieniowe seniorów w Polsce”(IPSOS) 36% osób powyżej 65. roku życia mieszka samotnie. Choć skutki samotności są trudne do zmierzenia, nie brakuje dowodów na jej negatywny wpływ na nasze życie. W brytyjskim badaniu Royal Voluntary Services wykazano, że prawie 40% seniorów samotnie spożywających posiłki, tęskni za towarzystwem drugiego człowieka[1]. 

Co więcej, izolacja zwiększa ryzyko występowania niektórych chorób, w tym demencji[2]. Program „Danie Wspólnych Chwil” ma na celu przeciwdziałanie społecznemu problemowi samotności i integrację osób starszych poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu, a także wykorzystywanie lokalnego potencjału. Efektem tych spotkań ma być wzmocnienie więzi sąsiedzkich, ale także zwrócenie uwagi na kwestię prawidłowego żywienia.

Koła Gospodyń Wiejskich i spotkanie z Jakubem Kuroniem

Fundacja Biedronki zdecydowała się prowadzić program „Danie Wspólnych Chwil” wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich, ponieważ to właśnie one świetnie znają lokalną społeczność i są w stanie wytypować seniorów najbardziej potrzebujących towarzystwa i posiłku. Koła Gospodyń Wiejskich są ponadto skarbnicą wiedzy kulinarnej.

Fundacja Biedronki zapewnia Kołom Gospodyń Wiejskich nie tylko środki na zakup produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania spotkań z seniorami, ale także kompleksowe wsparcie merytoryczne. Koła uczestniczące w programie otrzymują poradniki i instrukcje, w tym wytyczne od dietetyka dotyczące przygotowania posiłków dla osób starszych. Koła uczestniczyły również w warsztatach online o żywieniu seniorów.

Dla Kół Gospodyń Wiejskich przewidziano również konkurs. Najbardziej aktywne Koło, które bierze udział w programie „Danie Wspólnych Chwil”, spotka się z ambasadorem programu – Jakubem Kuroniem, który poprowadzi dla nich specjalny warsztat kulinarny na żywo!

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. 

Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).


1.      Źródło: https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/news/articles/every-day-thousands-of-older-people-skip-meals-or-rely-on-ready-meals/, ostatni dostęp: październik 2022

2.      Źródło: https://www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.html, ostatni dostęp: październik 2022

ŹRÓDŁO: https://publicystyka.ngo.pl/jakub-kuron-ambasadorem-ogolnopolskiego-programu-dla-kol-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR3eY9jdEr4BfpyY_MLn3gpd7u48vwdgbEbqyuvUotu9qWEf5qWOJYCtIW8

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *