INDUSTRIA Nawozy Partnerem I. Ogólnopolskiej Gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich

Aktualności

ŚGP INDUSTRIA wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. Spółka łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.
W skład Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA wchodzą:
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych – lider w zakresie wydobycia i obróbki kamienia, właściciel trzech kopalni na terenie województwa świętokrzyskiego
INDUSTRIA Nawozy– zajmująca się rozwojem innowacyjnych, ekologicznych nawozów bazujących na naszych surowcach
INDUSTRIA Logistyka – oferująca obecnie niskoemisyjne usługi logistyczne bazujące na gazie LNG a w przyszłości logistykę zeroemisyjną
INDUSTRIA Zielona Energia – inwestująca w zeroemisyjne źródła energii i tworzenie w naszym regionie gospodarki bazującej na zielonym wodorze
INDUSTRIA Nuclear Solutions.

Chcemy sprostać współczesnym potrzebom polskiego rolnictwa, poprzez zwiększanie jako­ści plonów oraz jeszcze lepszą promocję poży­wienia produkowanego w naszym kraju.

W naszej ofercie, oprócz wydobywanego kru­szywa dolomitowego, posiadamy także wapno nawozowe węglanowe Dewonit z zawartością magnezu do odkwaszania gleby.

Nasz produkt jest w pełni ekologiczny. Posiada znaczną zawartość magnezu, różniącą się w za­leżności od kopalni, na której jest produkowany. Wartość magnezu sięga do nawet 20%.

Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:

pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław,

Świadectwo kwalifikacji produktu do sto­sowania w rolnictwie ekologicznym wy­dane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław,

systematyczne kontrole jakości prowadzo­ne przez Okręgową Stację Chemiczno-Rol­niczą w Kielcach,

własne Laboratorium Zakładowe,

nieustające zainteresowanie rolników oraz firm handlowych, tworzących grono sta­łych odbiorców wapna nawozowego.

Oferujemy nawozy w formie sypkiej luzem, spakowane w 500 kg big bagi oraz granulowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *