Nagroda im. Oskara Kolberga.Można zgłaszać kandydatów

Aktualności

Ruszył nabór wniosków do  49. edycji konkursu Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Propozycje kandydatów można przesyłać do 30 kwietnia.

Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

  1. twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;
  2. mistrzom tradycji;
  3. pisarzom i poetom ludowym,
  4. kapelom ludowym,
  5. zespołom folklorystycznym,
  6. badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom;
  7. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Regulamin, dokumenty oraz wszystkie szczegóły niezbędne do zgłoszenia w tegorocznej edycji Nagrody są dostępne na stronie organizatorów:https://nagrodakolberg.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-49.-edycji-konkursu

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

O nagrodzie :

Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg (1814-1890) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. To najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej w Polsce. Zostało ustanowione w 1974 roku na Mazowszu, w gronie twórców płockiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Nagroda od początku przyznawana była za całokształt twórczości, honorowała najwybitniejszych twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej, artystów działających w różnych regionach etnograficznych i dziedzinach wytwórczości. Kilkadziesiąt dorocznych edycji sprawiło, że Nagroda im. Oskara Kolberga jest uznawana za probierz najwybitniejszych osiągnięć, jednocześnie pełni rolę instytucji wspomagania i promowania twórczości i działań na rzecz kultury ludowej w kraju i za granicą.

Patronem nagrody uczyniono Oskara Kolberga – etnografa, folklorystę i kompozytora, twórcę największego w XIX wieku zbioru źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autora serii monografii Lud i Obrazów etnograficznych, które tworzą podstawę materiałową dla współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dzisiaj są inspiracją twórczości naukowo-badawczej i artystycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *