Wspólnie dla dziedzictwa. Konkurs dotacyjny

Aktualności

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”. Wnioski do programu można składać do 27 maja 2024 r. Już10 maja odbędzie się webinarium na temat przygotowania projektów w ramach niniejszego Programu.

Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.Program adresowany jest do organizacji pozarządowych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu;
  2. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  3. działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości;
  4. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  5. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl

Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2024:

https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3z4svS4SB4flKvMgRvYH-lmk6_MDYwynQBkx4V1N73EXuitrWtbQ02guw_aem_AYEWUrvkppXqz1GzRgpyBToNOYtFPzVzktIA4yGYhqBcoaFnawHSdGe3OiHRNCse_qS-TmAkK2EZTkZBViPEnhKn

Do udziału w webinarium, które odbędzie się 10 maja o godz. 10:00, organizatorzy zapraszają  wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w aktualnej edycji programu. Aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować.

Link do rejestracji: https://events.teams.microsoft.com/event/89df4c20-6701-4911-9de0-01f8c7437702@263a2be6-39c0-4c4d-9b57-59437c69146e

W latach 2016-2023 do programu „Wspólnie dla dziedzictwa” wnioski złożyło ponad 1200 organizacji pozarządowych. 303 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów, angażujących ponad 5000 wolontariuszy, dla których ważna jest troska o dziedzictwo kulturowe. Na realizacje tych działań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ośmiu edycjach konkursu przeznaczyło 9,7 mln zł. Budżet dziewiątej edycji programu w 2024 roku wynosi 1 220 000,00 zł.

Wszystkie informacje na stronie: https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/

Foto. NID

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *