Szkolenia dla KGW. Ważne terminy

Aktualności

Dla członkiń i członków mazowieckich KGW w ramach Mobilnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotowano dwudniowy cykl szkoleniowy, który pomoże w prowadzeniu koła. Pierwszy cykl już za nami, drugi odbędzie się  w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3, w lokalu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa (dawny dworzec PKP). W dniu 21 maja 2024 r. od godziny 14.00 do 20.00 omawiane będą formalno-prawne obowiązki kół gospodyń wiejskich, a 24 maja 2024 r. od godziny 14.00 do 20.00 tematem szkolenia będzie prowadzenie księgowości kół gospodyń wiejskich.Będzie ono prowadzone przez praktyka, ekspertkę, założycielkę KGW i prowadzącą biuro rozrachunkowe dla KGW.

Zgłoszenia przyjmowane są  najdalej do 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. Należy je przesłać  e-mailem:  fras@fras.org.pl  lub smsem na nr tel. 509604113 z podaniem imienia i nazwiska osoby, nazwy organizacji, telefonu/e-maila kontaktowego.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przygotował dla każdego województwa osobne webinarium z RODO oraz promocji i marketingu. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów, a w ich trakcie będzie można zadawać pytania na czacie. Szkolenia będą odbywać się w formule online, w wybrane dni od 16 maja do 5 lipca br.  wg kalendarium webinariów, który wkrótce będzie dostępny na stronie rejestracyjnej :https://www.webinaria-kgw.edu.pl/Rejestracji dokonuje się poprzez formularz internetowy już dostępny na stronie www.webinaria-kgw.edu.pl.Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin danego webinarium. W webinarium może jednorazowo uczestniczyć do 300 osób. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinaria składają się z dwóch modułów tematycznych obejmujących zagadnienia:
Marketing i Promocja w KGW – marketing i promocja kultury; promocja produktów lokalnych i tradycji; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i marketingowych; public relations; inspirowanie uczestników do aktywnego zaangażowania się w promocję lokalnej kultury i dziedzictwa; identyfikacja unikalnych cech produktów i tradycji; techniki promocji; budowanie narracji, przygotowanie planów działania;
RODO w KGW – definicje i pojęcia: prywatność, dobra osobiste, wizerunek, dane osobowe w kontekście przepisów prawa; obowiązki wg. RODO jakie ma do wykonania KGW; rozporządzanie posiadanymi danymi osobowymi; gromadzenie danych darczyńców, uczestników wydarzeń i innych beneficjentów Koła; deklaracja członkowska i jej podstawy prawne; zgoda i oświadczenie woli uczestników imprez KGW; zapewnienie poufności danych w siedzibie KGW; użytkowanie systemu teleinformatycznego (mailing itp.) KGW; zagadnienia związane z uczestnictwem w organizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach; dokumentacja ODO; IODO jako wsparcie wielu KGW wg RODO; odpowiedzialność za niezastosowanie się do wymogów RODO.

Przypominamy, że w maju odbędą się bezpłatne szkolenia dla KGW  zakresu księgowości, RODO, marketingu i promocji. Aby wziąć w nich udział należy się zarejestrować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *