Konkurs dla uczniów szkół rolniczych

Aktualności

Do 18 czerwca szkoły rolnicze mogą zgłaszać uczniów do udziału w IV edycji konkursu „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”.  Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Konkurs „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” IV edycja jest skierowany do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych. Minimalna liczba uczestników z jednej szkoły to 7 osób, maksymalna 15 uczniów. Laureaci etapu szkolnego wyłonieni przez Komisje konkursowe otrzymają nagrody pieniężne, dla laureatów etapu krajowego oprócz nagród pieniężnych przewidziano także czeki.

Konkurs organizująCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej. Konkurs realizowany jest w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem konkursu jest:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
  • zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami produkcji ekologicznej.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:

Etap szkolny

Etap szkolny będzie realizowany w formie on-line. Komisje do przeprowadzenia eliminacji szkolnych powołuje Dyrektor Szkoły. W etapie szkolnym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca w każdej uczestniczącej w konkursie szkole, który będzie reprezentował szkołę na etapie krajowym.

Etap krajowy

Komisja, powołana przez Dyrektora CDR Oddział w Radomiu przeprowadzi konkurs w formie zdalnej dla uczestników, którzy zajęli pierwsze miejsce w etapie szkolnym.

Termin zgłoszenia szkół upływa 18 czerwca 2024 r.W dniu 3 października 2024 r. odbędzie się etap szkolny Testu. W dniach 6-7 listopada 2024 r. odbędzie się finał – etap krajowy Testu

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu Testu zawarte są w Regulaminie: https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2021/09-06/REGULAMIN_Test_wiedzy_o_rolnictwie_ekologicznym-1.pdf

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *