Eko-gospodyni. Konkurs

Aktualności

Do końca lipca koła gospodyń wiejskich mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu grantowego „Eko-gospodyni”, który realizuje Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Na działania można pozyskać do 10 tys. zł.

W IV edycji programu grantowego “Eko-gospodyni” łączna pula dofinansowania wynosi 100 tys. złotych. Może być ono przeznaczone na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń kół gospodyń wiejskich. Projekty, które koła będą składać do programu mogą na przykład dotyczyć: organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii, organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej, organizacji działań dotyczących eko-upraw, organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności. Uwaga! Liczba osób korzystających z Projektu nie może być mniejsza niż 10. Warunkiem przystąpienia do Programu jest przesłanie wniosku z propozycją Projektu w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków na stronie  www.pomaganie-krzepi.pl/generator do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59.  Ważne przesłanie wniosku poprzez ww. Generator wymaga założenia bezpłatnego konta na stronie https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/ (poprzez podanie adresu e-mail oraz nadanie hasła). Dalsze kroki będą przedstawiane na poszczególnych etapach zakładania konta. Co istotne, osoba zakładająca konto w Generatorze i składająca Wniosek poprzez Generator musi oświadczyć, że ma pełnomocnictwo lub zgodę do reprezentowania KGW we wskazanych czynnościach w Programie. Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami telefonów:  695-002-748 oraz 695-650-476, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na konkurs@pomaganie-krzepi.pl lub wiadomości za pomocą profilu Facebook Fundacji www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi

Wszystkie informacje wraz z regulaminem na stronie: www.pomaganie-krzepi.pl

Źródło: www.pomaganie-krzepi.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *