Zmiany w ustawie o KGW

Aktualności

Zniknie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, a jego zadania zostaną rozdzielone pomiędzy ARiMR oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wynika z projektu zmian w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, który wkrótce trafi do sejmu.

Zadania związane z koordynowaniem i promowaniem lokalnych inicjatyw społecznych zostaną rozdzielone pomiędzy ministra rolnictwa oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  ARiMR zostaną powierzone inicjatywy związane z nadzorem nad działalnością kół gospodyń wiejskich. Promocja i wspieranie znajdą się w kompetencji ministra rolnictwa. Część zadań pełnomocnika do spraw lokalnych inicjatyw społecznych zostanie całkowicie zlikwidowana. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany wejdą w życie w III kwartale 2024 r. Organem odpowiedzialnym za złożenie projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu Sekretarz Stanu Michał Kołodziejczak.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *