Ruszył program „Aktywni+”

Aktualności Dotacje i konkursy

Od lutego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Jest szansa na otrzymanie nawet 250 tys. dofinansowania.

Ruszył rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego, realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego głównym celem  jest zwiększenie udziału osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Od 1 lutego organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tys. zł z Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach programu w 2023 r. wynosi 38 mln zł. Dofinasowanie można otrzymać na zadania w ramach czterech  priorytetów:

  1.  Aktywność społeczna : zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna: wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe: zwiększanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości : wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r.

Uwaga! W dniach  9 i 15 lutego zaplanowano spotkania informacyjne dotyczące bieżącej edycji, które przeznaczone są dla organizacji, zamierzających ubiegać się o środki w ramach tegorocznego naboru. Spotkania odbędą się w formule online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: aktywni@mrips.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2023

Chcecie być na bieżąco informowani o konkursach dotacyjnych? Zapisz się do Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich tutaj

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

1 thought on “Ruszył program „Aktywni+”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *