Nowy program grantowy

Aktualności Dotacje i konkursy

„Niematerialne- przekaż dalej” to program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest ogłoszony po raz pierwszy. W jego ramach można uzyskać nawet 50 tys. zł dofinansowania na realizację swojego projektu.
Wnioski należy złożyć do 16 maja.

Głównym celem programu „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Co to jest dziedzictwo niematerialne? „Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności” zostało zapisane w Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Co to jest Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

Krajowa lista to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie na Liście znajdują się 73 wpisy i są wśród
nich m.in. takie elementy jak: tradycje hafciarskie w Dobrzeniu Wielkim, tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska czy tkanie rękawic furmańskich przez Czarnych Górali. Listę prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Dlaczego warto aplikować o dofinansowanie?
Program jest ogłaszany po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Organizatorzy planują w kolejnych latach kontynuację tego programu dotacyjnego. Można w nim uzyskać dofinansowanie od 5 tys. do 50 tys. zł.
Organizatorzy podkreślają, że działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań
związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

 • działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego
  dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych
  pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo;
 • projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności,
  prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach
  związanych z danym zjawiskiem;
 • działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej,
  szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa
  niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej.
  UWAGA! Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania.

Aplikowanie do programu odbywa się za pomocą platformy Witkac – 
https://witkac.pl/#/contest/view?id=26155
Wnioski można składać do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem programu:
https://nid.pl/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-programu-Niematerialne-przekaz-dalej-
2023-1.pdf

oraz instrukcją wypełniania wniosku:
https://nid.pl/wp-content/uploads/2023/04/Instrukcja-wypelnienia-wniosku-do-
programu-Niematerialne-przekaz-dalej-2023.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *