Granty dla Eko-gospodyń

Aktualności Dotacje i konkursy

Aplikując o dofinansowanie w Programie Grantowym „Eko-gospodyni” koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać na realizację swojego projektu 8 tys. złotych. Program ogłosiła Fundacja „Pomaganie krzepi”.

Pula środków na dofinansowanie Projektów nadesłanych przez koła gospodyń wiejskich wynosi 100 tys. zł brutto. Jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek. Należy go złożyć poprzez Generator wniosków 

do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator

Jakiej tematyki powinny dotyczyć projekty składane w projekcie grantowym:

– organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

– organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

– organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

– organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

–  organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

– doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,

– doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Projekty mogą być realizowane do 15 marca 2024 roku. O dofinansowanie mogą aplikować Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Informacja o zwycięskich Projektach zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook do dnia 15 września 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Programu znajdują się na stronie:

www.pomaganie-krzepi.pl w zakładce Koła Gospodyń Wiejskich. Tutaj także znajduje się wzór sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, które trzeba będzie złożyć przy rozliczaniu projektu. Warto zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *