Skuteczny lider na wsi

Aktualności

Niezłomny charakter, charyzma,  komunikatywność , kreatywność , umiejętność wsłuchania się w potrzeby ludzi – to cechy wiejskiego lidera, który  skutecznie wpływa na rozwój wsi. Do takich wniosków doszły dwie badaczki, które przeanalizowały temat  i dały szereg praktycznych rad dla ludzi działających w terenie.

Na łamach „Przeglądu Geodezyjnego” ukazał się artykuł „Rola lidera lokalnego w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Jego autorki, d r inż. Wioleta Krupowicz oraz dr Kinga Pawłowska korzystając z różnorodnych metod badawczych opisały cechy skutecznego lidera działającego w środowisku wiejskim. Polecamy artykuł  Paniom i Panom z  kół gospodyń wiejskich, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat  wypracowali  silną pozycję liderów  i inicjatorów  cennych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności oraz znajdują się  w czołówce  tzw. liderów nieformalnych.

Według badaczek, wśród cech dobrego lidera liczy się charyzma, która sprawia, że ludzie będą chcieli „za nim pójść”.  Istotna jest także umiejętność rozpoznawania potrzeb ludzi, inicjowania ważnych dla nich działań oraz brania za nie odpowiedzialności.Lider społeczności lokalnej musi potrafić zarządzać zmianą, budować współpracę i motywować społeczność

Autorki podkreślają, że inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi i społeczności lokalnej jest podstawową rolą lidera. Co ciekawe, z przeprowadzonego badania wynika, że aż 28% wskazanych działań było inicjowanych przez liderów nieformalnych. Działania  te dotyczyły m.in. poprawy infrastruktury społecznej, budowy obiektów użyteczności publicznej i dbania o dziedzictwo kulturowe wsi.

Zapraszamy do przeczytania artykułu:

https://www.researchgate.net/profile/Wioleta-Krupowicz/publication/369305463_Rola_lidera_lokalnego_w_inicjowaniu_dzialan_na_rzecz_rozwoju_obszarow_wiejskich_The_role_of_the_local_leader_in_initiating_rural_development_activities/links/641450cd66f8522c38b16c26/Rola-lidera-lokalnego-w-inicjowaniu-dzialan-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-The-role-of-the-local-leader-in-initiating-rural-development-activities.pdf?utm_source=pocket_saves

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *